Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có thể phát sinh nhiều nhu cầu như tài trợ vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, các dịch vụ tài trợ thương mại, chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, thẻ,… Ngân hàng Shinhan sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo tất cả nhu cầu.

Tìm hiểu các thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng tham khảo tại đây.

GIAI ĐOẠN 3-1: CẤP TÍN DỤNG

GIAI ĐOẠN 3-2: CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

* Vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ.

Mọi thắc mắc về thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email shinhanvietnamfdi@shinhan.com

Để biết thêm thông tin các điểm giao dịch gần nhất, vui lòng truy cập tại mục "Điểm giao dịch & ATM".