Giới Thiệu

Hỗ trợ vay trung và dài hạn là một sản phẩm tín dụng, giúp cho doanh nghiệp có thêm lựa chọn về vốn để đầu tư vào tài sản cố định, phục vụ cho sản xuất và hoạt động kinh doanh như: xây dựng nhà máy, nhập khẩu máy móc thiết bị…

Loại hình cho vay:

Vay hợp vốn

Ngân hàng Shinhan có thể cung cấp loại hình vay hợp vốn bằng cách kêu gọi một nhóm các ngân hàng cùng cho vay.

Vay dự án

Ngân hàng Shinhan cung cấp tài chính để phục vụ cho việc xây dựng các dự án (xây cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khu dân cư...)

Tiện Ích

Thỏa mãn nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án đầu tư mới

Tăng cường năng lực sản xuất

Kế hoạch trả nợ hợp lý

Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh

Thủ tục đơn giản

Thủ Tục

Đơn xin cấp vay

Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế

Kế hoạch sản xuất

Chứng nhận sở hữu tài sản thế chấp (nếu có)

Những giấy tờ khác (nếu có)