Giải Thưởng

Tập đoàn Tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc. Tập đoàn được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ Đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan.

2022

Ngân hàng Quốc tế Tốt nhất Việt Nam 2022

Giải thưởng Ngân hàng Quốc tế Tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong việc trở thành ngân hàng quốc tế tốt nhất tại Việt Nam.

Ngân hàng số nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2022

Giải thưởng Ngân hàng số nước ngoài tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Thế giới trao tặng nhằm tôn vinh thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ngân hàng Quốc tế Tốt nhất Việt Nam 2022

Giải thưởng Ngân hàng Quốc tế Tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của ngân hàng trong việc trở thành ngân hàng quốc tế tốt nhất tại Việt Nam.

Ngân hàng số nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2022

Giải thưởng Ngân hàng số nước ngoài tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Thế giới trao tặng nhằm tôn vinh thành tích xuất sắc của ngân hàng trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam

Dẫn đầu tổng Doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2022

Giải thưởng danh giá Dẫn đầu tổng Doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2022 được trao bởi Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa minh chứng những kết quả kinh doanh vượt bậc trong mảng kinh doanh thẻ của Ngân hàng Shinhan trong năm vừa qua.

Tăng trưởng ấn tượng Doanh số giao dịch thẻ 2022

Giải thưởng danh giá Tăng trưởng ấn tượng Doanh số giao dịch thẻ 2022 được trao bởi Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa minh chứng những kết quả kinh doanh vượt bậc trong mảng kinh doanh thẻ của Ngân hàng Shinhan trong năm vừa qua.

Dẫn đầu về tốc độ triển khai dự án

Giải thưởng Dẫn đầu về tốc độ triển khai dự án được Tổ chức Thẻ Quốc tế Mastercard trao bởi đánh dấu sự thành công của Ngân hàng Shinhan trong việc triển khai dự án phát hành và chấp nhận thẻ Mastercard trong thời gian ngắn nhất.

Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Ngân hàng Shinhan được vinh danh tại hạng mục giải thưởng danh giá này.

Bằng khen Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2020 – 2021

Nhằm công nhận những đóng góp mạnh mẽ của tất cả các thành viên Ngân hàng Shinhan dựa trên những thành tựu gần nhất của toàn hàng.

2021

Ngân hàng Quốc tế Tốt nhất Việt Nam 2021

Giải thưởng Ngân hàng Quốc tế Tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của ngân hàng trong việc trở thành ngân hàng quốc tế tốt nhất tại Việt Nam.

Ngân hàng số nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2021

Giải thưởng Ngân hàng số nước ngoài tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Thế giới trao tặng nhằm tôn vinh thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021 do tạp chí HR Asia trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Shinhan trong việc xây dựng nên một môi trường làm việc lý tưởng, mang đến nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và năng lực cho tất cả các thành viên Shinhan.

Giải thưởng “Dẫn đầu về vận hành xuất sắc sản phẩm doanh nghiệp 2021”

Giải thưởng Dẫn đầu về vận hành xuất sắc sản phẩm doanh nghiệp 2021”do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng Shinhan trong việc vận hành, nghiên cứu và sáng tạo các sản phẩm doanh nghiệp.

Giải thưởng “ Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán doanh nghiệp năm 2021”

Giải thưởng “Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán doanh nghiệp năm 2021” do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thẻ.

Giải thưởng “Dẫn đầu về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng 2021 ”

Giải thưởng “Dẫn đầu về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng 2021” do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những đóng góp cho sự đổi mới công nghệ thẻ nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

2020

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng năm 2020.

Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất năm 2020

Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất năm 2020 do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong việc mở rộng kinh doanh bán lẻ và nội địa hóa

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020 do tạp chí HR Asia trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Shinhan trong việc xây dựng nên một môi trường làm việc lý tưởng, mang đến nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và năng lực cho tất cả các thành viên Shinhan.

Giải thưởng “Dẫn đầu về vận hành xuất sắc các giao dịch Thương mại điện tử nội địa 2020”

Giải thưởng Dẫn đầu về vận hành xuất sắc các giao dịch Thương mại điện tử nội địa 2020”do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng Shinhan trong việc vận hành và sáng tạo đổi mới tính năng thanh toán trên các kênh Thương mại điện tử trong nước.

Giải thưởng “ Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2020”

Giải thưởng “ Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2020” do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thẻ

Giải thưởng “Dẫn đầu về tỉ lệ cấp phép giao dịch qua thẻ Ghi nợ Doanh nghiệp ”

Giải thưởng “Dẫn đầu về tỉ lệ cấp phép giao dịch qua thẻ Ghi nợ Doanh nghiệp” do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, Ngân hàng Shinhan tự hào là ngân hàng duy nhất tại châu Á đạt giải thưởng này.