Giải Thưởng

Tập đoàn Tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc. Tập đoàn được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ Đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan.

2014

Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội

từ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các hoạt động cộng đồng của ngân hàng trong năm 2014.

2013

Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng

vì “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012” (Quyết định số 927/QĐ-NHNN ngày 24/04/2013).