Giải Thưởng

Tập đoàn Tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc. Tập đoàn được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ Đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan.

2017

Thương vụ M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2016-2017

Giải thưởng “Thương vụ M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2016-1017” do Ban Tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng, nhằm ghi nhận vai trò của Ngân hàng Shinhan trong thương vụ mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ, khẳng định vị thế của ngân hàng trong lĩnh vực bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2017”

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2017” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong lĩnh vực phát triển dịch vụ thẻ Doanh nghiệp trong năm 2017.

Giải thưởng "Dẫn đầu về dịch vụ Visa Token - Triển khai thanh toán qua Samsung Pay 2017"

Giải thưởng "Dẫn đầu về dịch vụ Visa Token - Triển khai thanh toán qua Samsung Pay 2017" do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc đẩy mạnh hợp tác và phát triển phương thức thanh toán tiện ích cùng Samsung Pay, mang đến sự tiện lợi và an toàn cho khách hàng trong quá trình giao dịch.

2016

Bằng khen của Bộ Kế hoạch Đầu tư

Bằng khen của Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng, nhằm ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng Shinhan trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam, thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Tập thể Lao động xuất sắc 2015

Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015.

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2015

Cờ thi đua do Ngân hàng nhà nước trao tặng, nhằm ghi nhận những thành tích công tác xuất sắc toàn diện của Ngân hàng Shinhan, đồng thời vinh danh Ngân hàng Shinhan trong việc dẫn đầu phong trào thi đua của ngành ngân hàng năm 2015.

Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, ghi nhận thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2014-2015.

Giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số chi tiêu thẻ Doanh nghiệp” của tổ chức thẻ quốc tế Visa

Giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số chi tiêu thẻ Doanh nghiệp” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, vinh danh thành tích kinh doanh xuất sắc của Ngân hàng Shinhan, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển các tiện ích thẻ, mang đến sự tiện lợi tối ưu cho khách hàng.

Giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về tỉ lệ chuẩn chi năm 2016” của tổ chức thẻ quốc tế Visa

Giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về tỉ lệ chuẩn chi năm 2016” do tổ chức thẻ quốc tế Visa, ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc mang đến nhiều tiện ích thẻ cho khách hàng, giúp nâng nâng cao tỷ lệ cấp phép giao dịch thẻ Visa của ngân hàng.

Giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về thẻ ghi nợ nội địa 2016” của Napas

Giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về thẻ ghi nợ nội địa 2016” do Napas trao tặng, vinh danh kết quả kinh doanh xuất sắc của ngân hàng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc phát triển các tiện ích thẻ ghi nợ thẻ nội địa, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch.

Tập thể lao động xuất sắc 2016

Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Ngân hàng Shinhan, ghi nhận ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016.

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2016

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, vinh danh thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong việc dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng 2016.

2015

Giấy chứng nhận của Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn (Saigon Children’s Charity – SCC)

Giấy chứng nhận đóng góp được trao tặng bởi Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn (Saigon Children’s Charity – SCC), ghi nhận các hoạt động hỗ trợ phát triển và trợ giúp nhân đạo của Ngân hàn Shinhan tại Việt Nam.

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng trao tặng, vinh danh những thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong chương trình từ thiện “Xuân yêu thương” lần thứ IV được tổ chức tại đây.

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2014.

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2014

Cờ thi đua do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, nhằm ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành ngân hàng trong năm 2014.

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 2014

Cờ thi đua do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, nhằm ghi nhận những thành tích công tác xuất sắc toàn diện của Ngân hàng Shinhan, đồng thời vinh danh Ngân hàng Shinhan trong việc dẫn đầu phong trào thi đua của ngành ngân hàng năm 2014.

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2015”

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2015” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong lĩnh vực phát triển dịch vụ thẻ Doanh nghiệp.

Giải thưởng “Ngân hàng có hoạt động vận hành thẻ tốt nhất 2015”

Giải thưởng “Ngân hàng có hoạt động vận hành thẻ tốt nhất 2015” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc nâng cấp quy trình giao dịch qua thẻ, mang đến sự tiện lợi cho người dùng.

Giải thưởng “Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán năm 2015”

Giải thưởng “Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán năm 2015” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong lĩnh vực phát triển giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng, mang đến các dịch vụ thẻ tiện ích cho khách hàng.