Giới Thiệu

Prime Factoring là tên thương mại của sản phẩm Bao thanh toán nội địa cho Bên bán. Ngân hàng Shinhan sẽ mua lại quyền truy đòi khoản phải thu của Bên bán, bằng việc tài trợ ứng trước cho Bên bán để mua lại quyền lợi hợp pháp liên quan đến các khoản phải thu theo thỏa thuận.

Tiện ích

Dành cho Bên bán

  • Tăng khả năng cạnh tranh bằng những phương thức thanh toán linh hoạt dành cho Bên mua
  • Tiếp cận những Bên mua có uy tín thông qua quy trình đánh giá tín dụng của Ngân hàng Shinhan
  • Được ứng trước lên đến 100% giá trị Khoản phải thu và thời gian ứng trước lên đến 180 ngày
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các Khoản phải thu

Dành cho Bên mua

  • Được nhận hàng và sử dụng hàng mà chưa cần phải thanh toán tiền ngay
  • Có mạng lưới Bên bán rộng rãi
  • Không phải trả bất kỳ một khoản phí
  • Bao thanh toán nàoKhông mất thời gian để mở thư tín dụng cho từng lần nhập hàng, không phải ký quỹ