Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ

Tiện ích sản phẩm:

Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.5% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Dịch vụ đặc biệt cho khách hàng PWM

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Dịch vụ phòng chờ VIP Dragon Pass

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực

Lãi suất (%/năm):

25,8%

Phí thường niên (VNĐ):

KHÔNG

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 2.000 Dặm thưởng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 1 Dặm thưởng cho mỗi 25,000 chi tiêu thẻ

X3 lần Dặm tích luỹ khi chi tiêu nước ngoài cuối tuần

Đổi Dặm Bay linh hoạt

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Dịch vụ phòng chờ VIP Dragon Pass

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1,500,000

Thẻ phụ:
1,100,000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 2% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị/ ẩm thực/ quốc tế

Tích luỹ 0.4% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1,100,000

Thẻ phụ:
700,000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị/ ẩm thực

Tích luỹ 0.3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
550,000

Thẻ phụ:
400,000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị

Tích luỹ 0.3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
350,000

Thẻ phụ:
250,000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 VNĐ Tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.4% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1,100,000

Thẻ phụ:
700,000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 VNĐ Tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.3% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
550,000

Thẻ phụ:
400,000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 VNĐ Tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.3% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
350,000

Thẻ phụ:
250,000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hànhTiện ích sản phẩmDịch vụ đặc quyềnLãi suất (%/năm)Phí thường niên (VNĐ)

Thẻ tín dụng

PWM
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Miễn phí thường niên cho cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.5% cho mọi chi tiêu
Dịch vụ đặc biệt cho khách hàng PWM

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Dịch vụ phòng chờ VIP Dragon Pass

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực
25,8%KHÔNG

Thẻ tín dụng

Travel
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 2.000 Dặm thưởng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 1 Dặm thưởng cho mỗi 25,000 chi tiêu thẻ

X3 lần Dặm tích luỹ khi chi tiêu nước ngoài cuối tuần

Đổi Dặm Bay linh hoạt
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Dịch vụ phòng chờ VIP Dragon Pass

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực
28,8%Thẻ chính:
1,500,000

Thẻ phụ:
1,100,000

Thẻ tín dụng

Hi-point
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 2% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị/ ẩm thực/ quốc tế

Tích luỹ 0.4% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực
28,8%Thẻ chính:
1,100,000

Thẻ phụ:
700,000

Thẻ tín dụng

Hi-point
Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị/ ẩm thực

Tích luỹ 0.3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
550,000

Thẻ phụ:
400,000

Thẻ tín dụng

Hi-point
Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị

Tích luỹ 0.3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
350,000

Thẻ phụ:
250,000

Thẻ tín dụng

Cash-back
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 VNĐ Tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.4% cho mọi chi tiêu
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Ưu đãi chơi Golf

Ưu đãi ẩm thực
28,8%Thẻ chính:
1,100,000

Thẻ phụ:
700,000

Thẻ tín dụng

Cash-back
Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 VNĐ Tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.3% cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
550,000

Thẻ phụ:
400,000

Thẻ tín dụng

Cash-back
Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 VNĐ Tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0.3% cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
350,000

Thẻ phụ:
250,000