Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Signature

Quà tặng chào mừng

Tiện ích sản phẩm:

Ưu Đãi Quý

Tích lũy 0.5% Signature Point cho mọi chi tiêu

Quy đổi điểm Signature linh hoạt

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

2 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass

Lãi suất (%/năm):

24,99%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
2.500.000

Thẻ phụ:
Miễn phí

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Miễn phí thường niên cho chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ

Tiện ích sản phẩm:

HHoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,5% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Dịch vụ đặc biệt cho khách hàng PWM

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

1 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass

Lãi suất (%/năm):

25,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Miễn phí

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 2.000 Dặm thưởng Shinhan khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 1 Dặm thưởng Shinhan cho mỗi 25.000đ chi tiêu thẻ

X3 lần Dặm tích luỹ khi chi tiêu nước ngoài cuối tuần

Đổi Dặm Bay linh hoạt

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

1 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1.500.000

Thẻ phụ:
1.100.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tiện ích sản phẩm:

Tích lũy 1 Dặm thưởng SKYPASS cho mỗi 25.000 chi tiêu thẻ

Hoàn tiền 300.000 đồng/ kỳ sao kê

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

1 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
700.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Tiện ích sản phẩm:

Gói ưu đãi đặc quyền Tiki trị giá 400.000đ

Miễn phí giao hàng 10 đơn/ tháng

Tích luỹ 3% Điểm thưởng khi chi tiêu tại ĐVCNT khác ngoài Tiki

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
Không áp dụng phát hành thẻ phụ

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Chuẩn

Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Tiện ích sản phẩm:

Gói ưu đãi đặc quyền Tiki trị giá 200.000đ

Miễn phí giao hàng 10 đơn/ tháng

Tích luỹ 3% Điểm thưởng khi chi tiêu tại ĐVCNT khác ngoài Tiki

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
350.000

Thẻ phụ:
Không áp dụng phát hành thẻ phụ

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 2% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị và cửa hàng thực phẩm/ ẩm thực/ quốc tế

Tích luỹ 0,4% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
700.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị và cửa hàng thực phẩm/ ẩm thực

Tích luỹ 0,3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêuthưởng cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
550.000

Thẻ phụ:
400.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị và cửa hàng thực phẩm

Tích luỹ 0,3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
350.000

Thẻ phụ:
250.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,4% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Lãi suất (%/năm):

28,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
700.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,3% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
550.000

Thẻ phụ:
400.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,3% cho mọi chi tiêu

Dịch vụ đặc quyền:

Lãi suất (%/năm):

31,8%

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
350.000

Thẻ phụ:
250.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hành:

Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 điểm thưởng Lotte Mart chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ

Tiện ích sản phẩm:

Tích luỹ 2,5% Điểm thưởng Lotte Mart khi chi tiêu tại Lotte Mart

Tích luỹ 0,2% Điểm thưởng Lotte Mart khi chi tiêu tại các ĐVCNT khác

Dịch vụ đặc quyền:

31,8%

Lãi suất (%/năm):

Phí thường niên (VNĐ):

Thẻ chính:
550.000

Thẻ phụ:
400.000

Hạng thẻ & Ưu đãi phát hànhTiện ích sản phẩmDịch vụ đặc quyềnLãi suất (%/năm)Phí thường niên (VNĐ)

Thẻ tín dụng

Shinhan Visa Signature
Hạng thẻ:
Signature

Quà tặng chào mừng
Ưu Đãi Quý

Tích lũy 0.5% Signature Point cho mọi chi tiêu

Quy đổi điểm Signature linh hoạt
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

2 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass
24,99%Thẻ chính:
2.500.000

Thẻ phụ:
Miễn phí

Thẻ tín dụng

PWM
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Miễn phí thường niên cho chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ
HHoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,5% cho mọi chi tiêu
Dịch vụ đặc biệt cho khách hàng PWM

Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

1 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass
25,8%Miễn phí

Thẻ tín dụng

Travel Platinum
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 2.000 Dặm thưởng Shinhan khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 1 Dặm thưởng Shinhan cho mỗi 25.000đ chi tiêu thẻ

X3 lần Dặm tích luỹ khi chi tiêu nước ngoài cuối tuần

Đổi Dặm Bay linh hoạt
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

1 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass
28,8%Thẻ chính:
1.500.000

Thẻ phụ:
1.100.000

Thẻ tín dụng

Korean Air - Shinhan
Hạng thẻ:
Bạch Kim
Tích lũy 1 Dặm thưởng SKYPASS cho mỗi 25.000 chi tiêu thẻ

Hoàn tiền 300.000 đồng/ kỳ sao kê
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

1 lượt phòng chờ VIP Dragon Pass
28,8%Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
700.000

Thẻ tín dụng

Tiki - Shinhan
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Gói ưu đãi đặc quyền Tiki trị giá 400.000đ

Miễn phí giao hàng 10 đơn/ tháng

Tích luỹ 3% Điểm thưởng khi chi tiêu tại ĐVCNT khác ngoài Tiki
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu
28,8%Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
Không áp dụng phát hành thẻ phụ

Thẻ tín dụng

Tiki - Shinhan
Hạng thẻ:
Chuẩn

Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Gói ưu đãi đặc quyền Tiki trị giá 200.000đ

Miễn phí giao hàng 10 đơn/ tháng

Tích luỹ 3% Điểm thưởng khi chi tiêu tại ĐVCNT khác ngoài Tiki
31,8%Thẻ chính:
350.000

Thẻ phụ:
Không áp dụng phát hành thẻ phụ

Thẻ tín dụng

Hi-point
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 2% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị và cửa hàng thực phẩm/ ẩm thực/ quốc tế

Tích luỹ 0,4% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu
28,8%Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
700.000

Thẻ tín dụng

Hi-point
Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị và cửa hàng thực phẩm/ ẩm thực

Tích luỹ 0,3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêuthưởng cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
550.000

Thẻ phụ:
400.000

Thẻ tín dụng

Hi-point
Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 Điểm chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 5% Điểm thưởng tại hệ thống đối tác Shinhan

Tích luỹ 1% Điểm thưởng khi chi tiêu siêu thị và cửa hàng thực phẩm

Tích luỹ 0,3% Điểm thưởng cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
350.000

Thẻ phụ:
250.000

Thẻ tín dụng

Cash-back
Hạng thẻ:
Bạch Kim

Tặng 1.100.000 tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,4% cho mọi chi tiêu
Đặc quyền thị thực du lịch Hàn Quốc

Bảo hiểm du lịch toàn cầu
28,8%Thẻ chính:
1.100.000

Thẻ phụ:
700.000

Thẻ tín dụng

Cash-back
Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,3% cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
550.000

Thẻ phụ:
400.000

Thẻ tín dụng

Cash-back
Hạng thẻ:
Chuẩn

Tặng 350.000 tiền thưởng chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Hoàn tiền 5% cho chi tiêu ẩm thực cuối tuần

Hoàn tiền 0,3% cho mọi chi tiêu
31,8%Thẻ chính:
350.000

Thẻ phụ:
250.000

Thẻ tín dụng

Shinhan - Lotte Mart
Hạng thẻ:
Vàng

Tặng 550.000 điểm thưởng Lotte Mart chào mừng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ
Tích luỹ 2,5% Điểm thưởng Lotte Mart khi chi tiêu tại Lotte Mart

Tích luỹ 0,2% Điểm thưởng Lotte Mart khi chi tiêu tại các ĐVCNT khác
31,8%Thẻ chính:
550.000

Thẻ phụ:
400.000