Giới thiệu

Shinhan Package là một gói các ưu đãi đặc biệt, mang đến cho khách hàng những quyền lợi tối ưu khi trải nghiệm các dịch vụ Tài khoản Thanh toán, Thẻ Ghi nợ Nội địa/Quốc tế và Ngân hàng Điện tử.

  • Hoàn tiền 1% khi chi tiêu bằng thẻ ghi nợ Quốc tế (tối đa 400,000VNĐ/ tháng)
  • Giảm 1% lãi suất vay tiêu dùng cho Tài khoản Lương
  • Miễn phí giao dịch trực tuyến
  • Miễn phí mở tài khoản theo số điện thoại di động

Khách hàng hợp lệ

Khách hàng cá nhân đủ điều kiện mở mới và/hoặc đang sử dụng Tài khoản Thanh toán, Internet Banking/Mobile Banking SOL, thẻ ATM và/hoặc thẻ ghi nợ quốc tế.

Shinhan Packages

  • Gói S-Basic bao gồm: Tài khoản Thanh toán, dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking SOL và thẻ ATM.
  • Gói S-Advance bao gồm: Tài Khoản Thanh Toán, dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking SOL và Thẻ Ghi nợ Quốc tế.

Chi tiết ưu đãi

Dành cho Tài khoản Lương

Shinhan packagesBiểu phí tiêu chuẩnS-BasicS-Advance

Tài khoản

Số dư tối thiểu

50.000 VNĐ/2 USD

50.000 VNĐ/2 USD

50.000 VNĐ/2 USD

Số dư trung bình tháng

1.000.000VNĐ/50 USD

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Phí quản lý tài khoản (*)

10.000 VNĐ/tháng

Miễn phí

Miễn phí

Phí phát hành chứng nhận tài khoản

100.000 VNĐ/chứng nhận

Miễn phí

Miễn phí

Phí phát hành sao kê tài khoản

10.000 VNĐ/tháng sao kê

Miễn phí

Miễn phí

Phí dịch vụ SMS

10.000 VNĐ/tháng

Miễn phí

Miễn phí

Chuyển tiền trực tuyến

Phí chuyển tiền trong nước

0,01 ~ 0,1% (tối thiểu 9.000 VNĐ)

Miễn phí

Miễn phí

Phí chuyển tiền nhanh trong nước

2.000 ~ 15.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Miễn phí

Phí chuyển tiền qua số điện thoại

2.000 ~ 15.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Miễn phí

Thẻ

Loại thẻ áp dụng

Tùy chọn

Thẻ NAPAS ATM

Thẻ ghi nợ Quốc tế

Phí phát hành thẻ

80.000 VNĐ/thẻ

Miễn phí

Miễn phí

Phí rút tiền mặt tại ATM Shinhan

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí rút tiền mặt tại ATM ngân hàng khác

2.000 ~ 3.636 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

2.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí (**)

Phí hội viên (Miễn phí năm đầu tiên)

120.000 VNĐ/năm

Miễn phí

Giảm 50%

Chương trình hoàn tiền thẻ ghi nợ Quốc tế

0.1%

Không áp dụng

1% (***)

(tối đa 400,000VND/ tháng)

Đặc biệt

Lãi suất vay tiêu dùng

Không áp dụng

Giảm 1%

Giảm 1%

Mở tài khoản theo định đạng số điện thoại

300.000 VNĐ

Miễn phí

Miễn phí

Ghi chú: Phí không bao gồm VAT.

(*) Phí quản lý tài khoản chỉ áp dung khi Tài khoản có số dư trung bình tháng dưới 1.000.000 VNĐ hoặc 50 USD.

(**) Miễn phí áp dụng cho thẻ ghi nợ Shinhan Be-SAFE.

(***) Chi tiết chương trình hoàn tiền tại đây.

Dành cho tài khoản không nhận lương

Shinhan packagesBiểu phí tiêu chuẩnS-BasicS-Advance

Tài khoản

Số dư tối thiểu

50.000 VNĐ/2 USD

50.000 VNĐ/2 USD

50.000 VNĐ/2 USD

Số dư trung bình tháng

1.000.000VNĐ/50 USD

1.000.000VNĐ/50 USD

1.000.000VNĐ/50 USD

Phí quản lý tài khoản (*)

10.000 VNĐ/tháng

15.000 VNĐ/tháng

20.000 VNĐ/tháng

Phí phát hành chứng nhận tài khoản

100.000 VNĐ/chứng nhận

Miễn phí

Miễn phí

Phí phát hành sao kê tài khoản

10.000 VNĐ/tháng sao kê

Miễn phí

Miễn phí

Phí dịch vụ SMS

10.000 VNĐ/tháng

Miễn phí

Miễn phí

Chuyển tiền trực tuyến

Phí chuyển tiền trong nước

0,01 ~ 0,1% (tối thiểu 9.000 VNĐ)

Miễn phí

Miễn phí

Phí chuyển tiền nhanh trong nước

2.000 ~ 15.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Miễn phí

Phí chuyển tiền qua số điện thoại

2.000 ~ 15.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Miễn phí

Thẻ

Loại thẻ áp dụng

Tùy chọn

Thẻ NAPAS ATM

Thẻ ghi nợ Quốc tế

Phí phát hành thẻ

80.000 VNĐ/thẻ

Miễn phí

Miễn phí

Phí rút tiền mặt tại ATM Shinhan

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí rút tiền mặt tại ATM ngân hàng khác

2.000 ~ 3.636 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

2.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí (**)

Phí hội viên (Miễn phí năm đầu tiên)

120.000 VNĐ/năm

Miễn phí

Giảm 25%

Chương trình hoàn tiền thẻ ghi nợ Quốc tế

0.1%

Không áp dụng

1% (***)

(tối đa 400,000VND/ tháng)

Đặc biệt

Lãi suất vay tiêu dùng

Không áp dụng

Giảm 0.2%

Giảm 0.2%

Mở tài khoản theo định đạng số điện thoại

300.000 VNĐ

Miễn phí

Miễn phí

Ghi chú: Phí không bao gồm VAT.

(*) Phí quản lý tài khoản chỉ áp dung khi Tài khoản có số dư trung bình tháng dưới 1.000.000 VNĐ hoặc 50 USD. 

(**) Miễn phí áp dụng cho thẻ ghi nợ Shinhan Be-SAFE.

(***) Chi tiết chương trình hoàn tiền tại đây.

Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng tham khảo tại đây.