Firm Banking

 • Hỗ trợ hiệu quả việc quản lý nguồn vốn theo các hoạt động mua và bán
 • Hỗ trợ ra quyết định chiến lược về việc điều chuyển vốn trong kinh doanh
 • Hỗ trợ kiểm soát nội bộ

Nội dung dịch vụ quản lý tiền mặt như sau:

Loại dịch vụNội dung
Quản lý giao dịchCác khoản phải thu
 • Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm
 • Tài khoản định danh (Identity Account)
 • Nhờ thu chủ động (Bulk Collection)
Các khoản phải trả
 • Tài khoản thanh toán (Chuyển tiền theo lệnh hoặc theo danh sách)
  - Chuyển tiền đi trong nước hoặc nước ngoài
 • Báo cáo tình trạng thanh toán
Quản lý thanh khoản
 • Điều vốn danh nghĩa
 • Điều vốn tự động
 • Đối chiếu số dư tài khoản
 • Quản lý dòng tiền
  - Báo cáo số dư tài khoản
  - Báo cáo các khoản đến hạn (Tiền gửi kỳ hạn, Nợ vay)
  - Báo cáo tỷ giá
Kiểm soát nội bộ
 • Thông báo chi tiết giao dịch thẻ tín dụng
 • Thông báo chi tiết giao dịch (SMS, e-mail)

School Banking

Dịch vụ School Banking là giải pháp cho việc quản lý học phí, thông qua dịch vụ thu hộ và kết nối trực tiếp với Core Banking của Shinhan để thực hiện chuyển khoản/thanh toán.

Dịch vụ thu hộ là giải pháp thanh toán tiện lợi nhất, bao gồm Tài khoản định danh và Nhờ thu chủ động
 • Tài khoản định danh được gắn mỗi học sinh và được liên kết với tài khoản gốc của trường. Nếu Tài khoản định danh được ghi có, tài khoản gốc cũng sẽ tự động được ghi có tương ứng
 • Nhờ thu chủ động là dịch vụ thu hộ tiền mặt chủ động. Trong đó, trường học có thể yêu cầu Shinhan ghi có tài khoản của mình với số tiền thu được từ các tài khoản của học sinh và/hoặc các bên có liên quan đã ký ủy quyền ghi nợ để ủy quyền cho Shinhan trừ tiền trong tài khoản
Hệ Thống Kế Toán (ERP)

Sao kê, Tài khoản P/L, Tài khoản Phải thu,

Tài khoản Phải trả

Kết nối
Dịch vụ Thu HộQuản lý học sinhQuản lý thông tin học sinh (lớp, học phí, thông tin cá nhân...)
Quản lý thu hộTài khoản định danh
Nhờ thu chủ động
Hệ thống Firm Banking

Kết nối trực tiếp với Core Banking của Ngân hàng Shinhan

Tài khoản thanh toán (chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản trong nước, chuyển khoản hàng loạt)

Quản lý báo cáo tình trạng thanh toán