Phạm vi dịch vụ

Kiểm tra số dự tài khoản

Thay đổi mã PIN

Rút tiền mặt

Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản trong cùng hệ thống. (Áp dụng cho tài khoản của Ngân hàng Shinhan Việt Nam và 49 ngân hàng liên kết với NAPAS.

Chấp nhận giao dịch rút tiền từ tất cả Thẻ Quốc Tế bao gồm Visa, MasterCard, JCB, American Express ...

Tiện ích vượt trội

Miễn phí rút tiền thẻ ATM được phát hành bởi Ngân hàng Shinhan Việt Nam và 49 ngân hàng liên kết với NAPAS.

Không thu phí giao dịch rút tiền bằng thẻ Visa, MasterCard do các ngân hàng Việt Nam phát hành (Không bao gồm phí phát sinh từ ngân hàng phát hành thẻ)

Không thu phí giao dịch rút tiền bằng thẻ Visa do các ngân hàng Châu Âu phát hành (Không bao gồm phí phát sinh từ ngân hàng phát hành thẻ)

Miễn phí chuyển tiền nội bộ

Chọn nhiều mệnh giá tiền khác nhau khi rút tiền

An toàn và miễn phí nộp tiền tại máy ATM Deposit

Nộp tối đa 200 tờ tiền với nhiều mệnh giá khác nhau cho một lần gửi (50,000; 100,000; 200,000 và 500,000 VND) tại máy ATM Deposit

Giao dịch an toàn

Luôn cảnh giác và quan sát kỹ trước khi thực hiện giao dịch và kết thúc giao dịch.

Ngừng giao dịch và báo ngay cho Ngân hàng khi phát hiện các trường hợp bất thường như máy ATM có thiết bị lạ gắn vào khe đọc thẻ/ bàn phím, nhiều camera gắn tại máy ATM, tấm che bàn phím bị gỡ bỏ hay hư hỏng.

Luôn kiểm tra tiền, biên nhận giao dịch và lấy lại thẻ trước khi rời khỏi máy ATM.

Nếu Quý khách gặp khó khăn khi sử dụng máy ATM, vui lòng liên hệ chi nhánh quản lý hoặc Đường dây nóng.