Giới thiệu

Hoán đổi lãi suất một đồng tiền là một thỏa thuận phái sinh giữa Ngân hàng Shinhan và khách hàng, trong đó, các bên thỏa thuận định kỳ thanh toán cho nhau khoản tiền lãi theo lãi suất được nhận và phải trả đã thỏa thuận (lãi suất cố định hoặc thả nổi trên cùng giá trị khoản vốn danh nghĩa) của cùng một loại tiền tệ

Đặc tính sản phẩm

Đồng tiền giao dịch: USD, JPY, EUR

Lãi suất: Theo thỏa thuận

Ngày hết hạn: Theo thỏa thuận nhưng không vượt quá kỳ hạn của khoản vay gốc

Lựa chọn hoán đổi: Thả nổi => Cố định, Cố định => Thả nổi

Không hoán đổi số tiền gốc (chỉ hoán đổi lãi)

Lãi suất tham chiếu theo các chỉ số lãi suất khác nhau được sử dụng trên thị trường tiền tệ (Libor, Euribor, Sibor...).

Tiện ích

Giải pháp phòng ngừa rủi ro cho các khoản vay, đặc biệt là khoản vay trung dài hạn

Kiểm soát rủi ro lãi suất

Cố định chi phí vay trong suốt kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi lãi suất