Shinhan Bank
Trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể chuyển tiền để thanh toán các chi phí hợp pháp liên quan đến việc thành lập...
Shinhan Bank
Sau khi doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ pháp lý, nhà đầu tư có thể chuyển tiền (từ nước ngoài hoặc trong nước)...
Shinhan Bank
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có thể phát sinh nhiều nhu cầu như tài trợ vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh...
Shinhan Bank
Khi kết thúc đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển vốn về lại cho nhà đầu tư ở nước ngoài.

Mọi thắc mắc về thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email shinhanvietnamfdi@shinhan.com

Để biết thêm thông tin các điểm giao dịch gần nhất, vui lòng truy cập tại mục "Điểm giao dịch & ATM".