Giới Thiệu

Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn là giao dịch giữa Ngân hàng Shinhan và khách hàng, với cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá được xác định vào thời điểm cam kết. Việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trước trong tương lai.

Đặc tính sản phẩm

Đồng tiền giao dịch:

  • Ngoại tệ/VNĐ
  • Ngoại tệ/Ngoại tệ

Thời hạn thanh toán:

  • Ngoại tệ/VNĐ: Từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày, kể từ ngày giao dịch.
  • Ngoại tệ/Ngoại tệ: Theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Shinhan và khách hàng, tối đa 03 năm kể từ ngày giao dịch

Tiện ích

Đáp ứng nhu cầu sử dụng ngoại tệ hoặc VNĐ trong tương lai

Giảm thiểu rủi ro tỷ giá

Kiểm soát tốt dòng tiền và hoạch định chuẩn xác ngân sách

Kỳ hạn linh hoạt, tùy thuộc nhu cầu thanh toán