Đăng Nhập

Phạm Vi Dịch Vụ

Truy Vấn Thông TinTiện íchChứng từ yêu cầu
 • Tài khoản tiền gửi: danh sách tài khoản, chi tiết giao dịch tài khoản.
 • Chuyển khoản/Thanh toán: Chi tiết giao dịch, E-slip.
 • Tài khoản vay: thông tin khoản vay, lịch sử thanh toán, lịch trả nợ...
 • Thông tin thẻ, sao kê, lịch sử giao dịch/thanh toán, điểm thưởng Shinhan.

Tiền gửi:

Chuyển tiền:

 • Chuyển tiền nội bộ trong Shinhan Việt Nam
 • Chuyển khoản tự động/Điều vốn nội bộ
 • School banking
 • Chuyển tiền nhanh tức thì, chuyển tiền trong nước
 • Chuyển tiền nước ngoài

Thanh toán:

 • Quản lý người sử dụng: thay đổi thông tin người sử dụng, mật khẩu, câu hỏi bảo mật, giảm hạn mức chuyển tiền...
 • Quản lý tài khoản: Cài đặt tài khoản mặc định, tạo nickname tài khoản, đăng ký mật khẩu tài khoản, đăng ký/thay đổi/xóa tài khoản thụ hưởng/mẫu chuyển tiền.
 • Thông báo sự cố: mất thiết bị bảo mật, mất thẻ.
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: truy vấn tỷ giá.

Tiện Ích Vượt Trội

Miễn phí đăng ký dịch vụ

Đăng nhập 24/7

Tải miễn phí bảng sao kê

Truy vấn thông tin tài khoản dễ dàng

Chuyển tiền an toàn và tiện lợi

Dễ dàng đăng ký khoản vay

Dịch Vụ Nhận Diện Sinh Trắc

Dịch vụ nhận diện sinh trắc học khi sử dụng Mobile Banking

Bảo Mật

Bảo mật cao với sáu (6) lớp bảo vệ:

Tên đăng nhập

Mật mã đăng nhập

Máy tính đăng ký

Câu hỏi bảo mật

Mã OTP

Mật mã tài khoản