1. Điều kiện và điều khoản chung

  • Điều kiện và điều khoản chung Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: xem tại đây

2. Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ tín dụng cá nhân Shinhan:

  • Đối với Thẻ Tín dụng Shinhan Hi-Point, Cash Back, Travel Platinum, Shinhan Private Wealth Management (PWM) và Thẻ Tín dụng ANZ, Travel Platinum, Signature Priority Banking (SPB) của ANZ trước đây, áp dụng Điều khoản và Điều kiện thẻ tín dụng: xem tại đây.
  • Đối với thẻ tín dụng Shinhan hạng Bạch Kim, hạng Vàng, hạng Chuẩn, E-Card, áp dụng Điều khoản và Điều kiện Thẻ Tín dụng: xem tại đây.

3. Điều khoản sử dụng trang web

  • Điều khoản sử dụng trang web shinhan.com.vn: Xem tại đây