Giới thiệu bạn mở thẻ

Tính năng này sẽ hỗ trợ quý khách tạo Link riêng để chia sẻ thông tin sản phẩm Thẻ ngân hàng Shinhan.

Quý khách vui lòng điền Mã Khách Hàng (P---------) để xác minh thông tin chủ Thẻ.

Mã Khách Hàng của quý khách được hiển thị tại:

1. Sao kê Thẻ

2. SMS sao kê Thẻ được gửi từ Ngân hàng Shinhan Việt Nam (“ShinhanBank”)

Vâng, tôi đã hiểu và đồng ý Điều khoản và điều kiện của chương trình và các Chính sách Thẻ Shinhan.