Giới thiệu

Hoán đổi tiền tệ giữa hai đồng tiền là thỏa thuận phái sinh giữa Ngân hàng Shinhan và khách hàng, để hoán đổi lãi suất và khoản tiền gốc bằng một đồng tiền này lấy lãi suất và khoản tiền gốc bằng đồng tiền khác.

Đặc tính sản phẩm

Đồng tiền giao dịch: USD, JPY, EUR, VNĐ

Lãi suất: Theo thỏa thuận

Ngày hết hạn: Theo thỏa thuận nhưng không vượt quá kỳ hạn của khoản vay gốc

Lựa chọn hoán đổi: Lãi suất thả nổi => Thả nổi, Cố định => Cố định, Thả nổi => Cố định, Cố định => Thả nổi

Hoán đổi: Gốc, lãi, Gốc và lãi

Tỷ giá: Xác định tại ngày thỏa thuận và áp dụng trong suốt kỳ hạn của hợp đồng CCS

Lãi suất tham chiếu theo các chỉ số lãi suất khác nhau được sử dụng trên thị trường tiền tệ (Libor, Sibor, Euribor,...).

Tiện ích

Phòng ngừa rủi ro lãi suất và tỷ giá, đặc biệt đối với những khoản vay trung dài hạn

Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi, trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường

Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ có

Khai thác lợi thế trong việc huy động vốn bằng một loại tiền tệ để tiết kiệm loại tiền tệ khác.

Chuyển các khoản vay từ một loại tiền tệ sang một loại tiền tệ khác