Tầm Nhìn

Tương Lai Sáng - Cơ Hội Mới Bắt Đầu Với Shinhan - Ngân Hàng Đáng Tin Cậy Nhất

Ngân Hàng Của Niềm Kiêu Hãnh

Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng một ngân hàng kiêu hãnh của tất cả các khách hàng, nhân viên, cổ đông và xã hội.

Ngân Hàng Dẫn Đầu

Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ cố gắng phát triển là ngân hàng Hàn Quốc tốt nhất và trở thành người dẫn đầu của tài chính toàn cầu.

Sứ Mệnh

Mang Đến Một Thế Giới Tốt Đẹp Bằng Tiềm Lực Tài Chính Dồi Dào

Nguồn Lực Tài Chính

Tập trung vào yếu tốt tài chính để hướng đến sự phát triển. Thể hiện vị thế dẫn đầu thông qua sự sáng tạo với dịch vụ tốt nhất.

Kiến Tạo Thế Giới

Mở rộng việc kinh doanh từ Hàn Quốc ra toàn thế giới. Mang đến giá trị cao nhất cho các cổ đông.

Tốt Đẹp Hơn

Phản ảnh triết lý sáng lập của ngân hàng và tính nhân đạo trong quản lý. Theo đuổi sự tồn tại và hưng thịnh của cộng đồng.