SỨ MỆNH

Mang lại một thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh tài chính

Ý nghĩa của tài chính ấm áp?

Chúng tôi cố gắng phát huy chu kỳ chia sẻ sự hưng thịnh, mang lại những giá trị lớn hơn cho khách hàng, Shinhan và xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm những cách thức và phương pháp mới để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ giúp khách hàng quản lý tài chính, theo kịp sự thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Sứ mệnh shinhan

Điều cốt lõi trong hoạt động kinh doanh tài chính

Chúng tôi giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tài chính đáp ứng những xu hướng mới nhất, giúp đạt lợi nhuận cao trên nguồn vốn ủy thác.

Tài chính sáng tạo

Để các hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt được thành công, các sản phẩm và dịch vụ tài chính của chúng tôi luôn phát triển không ngừng theo từng thời điểm và linh hoạt theo môi trường kinh doanh. Không đi theo lối mòn truyền thống, chúng tôi tìm kiếm những giải pháp mang tính đổi mới, sử dụng các phương pháp mà chúng tôi gọi là tài chính sáng tạo.

Chu kỳ chia sẻ sự hưng thịnh

Bằng cách mang lại những giá trị lớn hơn, các giải pháp tài chính sáng tạo sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn và từ đó, tăng giá trị doanh nghiệp cho Ngân hàng Shinhan. Khi Shinhan hỗ trợ cho sự thành công của càng nhiều khách hàng, cũng như đáp ứng vai trò quan trọng của yếu tố tài chính, sự phân bổ nguồn lực sẽ ngày càng hiệu quả và tăng giá trị chung cho toàn xã hội. Với các giá trị giúp kết nối khách hàng, sự phát triển của Shinhan đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, mang lại một chu kỳ chia sẻ sự thịnh vượng.

TẦM NHÌN

Chúng tôi tin rằng tài chính phải Thân Thiện hơn, An Toàn hơn, Sáng tạo hơn

THÂN THIỆN HƠN

Chúng tôi sẽ cải thiện các dịch vụ tài chính trực tuyến và ngoại tuyến để khách hàng có thể sử dụng tài chính dễ dàng và thuận tiện hơn, đồng thời kết nối tài chính chặt chẽ hơn với cuộc sống hàng ngày và hoạt động kinh doanh của khách hàng thông qua hệ sinh thái kỹ thuật số.

AN TOÀN HƠN

Đưa ra tiêu chuẩn ngân hàng mới, khi thử thách những giới hạn của ngành ngân hàng hiện tại bằng sự thay đổi và cải tiến.

SÁNG TẠO HƠN

Chúng tôi sẽ cung cấp các giá trị mới cho các khách hàng của mình, thông qua các dịch vụ tài chính mới lạ, bằng cách kết hợp sự sáng tạo chuyên môn của Ngân hàng Shinhan và các công nghệ tiên tiến hàng đầu.