Hiện tại, Ngân hàng Shinhan chưa có chương trình hợp tác mới nào với các đối tác. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có chương trình mới.