16/08/2023

Những bước chạy vì cộng đồng trên hành trình 30 năm

Giải chạy kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Shinhan

05/05/2022

Hoạt động 2022 - Ngày bảo vệ môi trường

Ngày bảo vệ môi trường là một hoạt động lao động xã hội được tổ chức bởi 43 chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc.

01/05/2022

Hoạt động 2022 - Bữa ăn vui vẻ

Được khởi xướng từ năm 2015 đến nay, hàng năm, tập thể nhân viên Shinhan cùng đến các cơ sở quán ăn từ thiện và tự tay nấu bữa trưa phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn.