05/05/2022

Ngày bảo vệ môi trường là một hoạt động lao động xã hội được tổ chức bởi 43 chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc. Vào ngày này, nhân viên Ngân hàng Shinhan sẽ tập trung tại nơi làm việc và cùng nhau tham gia vệ sinh đường phố và khu vực xung quanh ngân hàng. Shinhan hy vọng rằng chính mỗi nhân viên tham gia hoạt động sẽ mang thông điệp bảo vệ môi trường lan tỏa đến cộng đồng xung quanh.