Giới Thiệu

Với chương trình tặng thưởng Shinhan (Shinhan Reward), khách hàng sẽ được ưu đãi Hoàn tiền (Cash Back), Điểm thưởng (Shinhan Points and Lotte Mart Points), Dặm thưởng (Shinhan Miles) và bút toán vào tài khoản Thẻ/tài khoản Điểm thưởng/tài khoản Dặm thưởng tương ứng của Chủ thẻ Chính. Chương trình tặng thưởng dựa trên các chi tiêu thẻ hợp lệ trong các chu kỳ thời gian quy định cho từng chương trình và cho từng dòng sản phẩm thẻ.

Ưu đãi

Hoàn tiền (Cash Back)

Điểm thưởng (Shinhan Points)

Thẻ tín dụng quốc tế
Visa Hi-Point

Điểm thưởng (Lotte Mart)

Thẻ tín dụng quốc tế
Shinhan – Lotte Mart

Dặm thưởng (Shinhan Miles)

Thẻ tín dụng quốc tế Visa Travel hạng Bạch Kim

Cách thức sử dụng

Hoàn tiền (Cash Back)

Điểm thưởng (Shinhan Points)

Điểm thưởng có thể được quy đổi thành tiền mặt hoặc Dặm bay Lotus Miles

Điều kiện điều khoản chương trình Điểm thưởng, vui lòng xem tại đây

Điểm thưởng (Lotte Mart)

Điểm tích lũy sẽ được tự động chuyển thành điểm thưởng thành viên Lotte Mart.

Chi tiết về Điều kiện và Điều khoản chương trình Tích lũy Điểm thưởng Lotte Mart, vui lòng xem tại đây

Dặm thưởng (Shinhan Miles)

Quý khách có thể quy đổi Dặm Shinhan thành Dặm bay của các hãng hàng không đối tác để đổi lấy vé máy bay miễn phí hoặc mã giảm giá Agoda.

Để đổi dặm, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900-1577

Điều kiện điều khoản chương trình Dặm thưởng, vui lòng xem tại đây.

Cách theo dõi

Quý khách có thể dễ dàng theo dõi ưu đãi Tiền thưởng/Điểm thưởng/Dặm thưởng được thể hiện trên Bảng sao kê thẻ hàng tháng của mình.