Giới Thiệu

Với chương trình tặng thưởng Shinhan (Shinhan Reward), khách hàng sẽ được ưu đãi Hoàn tiền (Cash Back), Điểm thưởng (Shinhan Points), Dặm thưởng (Shinhan Miles) và bút toán vào tài khoản Thẻ/tài khoản Điểm thưởng/tài khoản Dặm thưởng tương ứng của Chủ thẻ Chính. Chương trình tặng thưởng dựa trên các chi tiêu thẻ hợp lệ trong các chu kỳ thời gian quy định cho từng chương trình và cho từng dòng sản phẩm thẻ.

Ưu đãi

Hoàn tiền (Cash Back)

Điểm thưởng (Shinhan Points)

Thẻ tín dụng quốc tế
Visa Hi-Point

Dặm thưởng (Shinhan Miles)

Thẻ tín dụng quốc tế Visa Travel hạng Bạch Kim

Cách thức sử dụng

Hoàn tiền (Cash Back)

Điểm thưởng (Shinhan Points)

Điểm thưởng có thể được quy đổi thành tiền mặt, điểm thành viên siêu thị LotteMart hoặc Dặm bay Lotus Miles. Chi tiết như sau:

Điều kiện điều khoản chương trình Điểm thưởng, vui lòng xem tại đây

Dặm thưởng (Shinhan Miles)

Quý khách có thể quy đổi Dặm Shinhan thành Dặm bay của các hãng hàng không đối tác để đổi lấy vé máy bay miễn phí hoặc mã giảm giá Agoda.

Dặm bay LotusMiles của Vietnam Airlines và đối tác

1 Dặm Shinhan = 1 Dặm LotusMile

Dặm bay KrisFlyer của Singapore Airlines và đối tác

1 Dặm Shinhan = 1 Dặm KrysFlyer

Dặm bay AsiaMiles của Cathay Pacific và đối tác

1 Dặm Shinhan = 1 Dặm Asia Miles

E-voucher Agoda

2.800 Dặm Shinhan = 1 e-voucher Agoda trị giá 1.000.000 đồng

  • Để đổi dặm bay, Quý khách phải có tài khoản thành viên của hãng hàng không trước khi đổi dặm. Số dặm quy đổi tối thiểu: 1.000 dặm/lần. Số dặm quy đổi phải là bội số của 1000.
  • Để đổi e-voucher Agoda, số dặm quy đổi tối thiểu 2.800 dặm/lần. Quý khách sử dụng e-voucher Agoda tại www.agoda.com/shinhanredemption để hưởng giảm giá.

Để đổi dặm, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900-1577

Điều kiện điều khoản chương trình Dặm thưởng, vui lòng xem tại đây.

Cách theo dõi

Quý khách có thể dễ dàng theo dõi ưu đãi Tiền thưởng/Điểm thưởng/Dặm thưởng được thể hiện trên Bảng sao kê thẻ hàng tháng của mình.