Giới Thiệu

Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể cung cấp tất cả các loại bảo lãnh sau đây:

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm

Bảo lãnh vay vốn

Bảo lãnh khác

Tiện ích

Đảm bảo sự tin cậy của đối tác công ty vì bảo lãnh được thực hiện bởi một ngân hàng danh tiếng

Thủ tục đơn giản

Có thể ký quỹ hoặc thế chấp để đảm bảo cho việc phát hành Thư bão lãnh

Mức phí phù hợp

Thủ Tục

Đơn xin cấp vay

Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế

Hợp đồng kinh tế giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh

Những giấy tờ khác (nếu có)