Giới thiệu

Tài khoản lương là tài khoản không kỳ hạn, được đặc biệt thiết kế để khách hàng nhận lương hàng tháng. Đồng thời, khách hàng sở hữu tài khoản được hưởng mức lãi suất cao và các ưu đãi khác.

Tiện Ích

Loại tiền gửi: VND, USD

Lãi suất không kỳ hạn ưu đãi

Miễn phí phát hành Thẻ Ghi nợ dùng cho giao dịch thanh toán quốc tế

Phương thức giao dịch đa dạng: Internet Banking, Mobile Banking, mạng lưới ATM...

Giấy tờ cần thiết

CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực

Thị thực nhập cảnh hoặc Thẻ tạm trú còn hiệu lực, Giấy tờ xác nhận địa chỉ (áp dụng cho người nước ngoài)

Hợp đồng lao động/ Xác nhận lao động của công ty/ Sao kê lương 3 tháng gần nhất