Phạm vi dịch vụ

Cập nhật ngay bằng tin nhắn cho giao dịch liên quan đến tài khoản

Thông báo thay đổi thông tin tài khoản

Nhắc nhở lịch trả nợ

Thông tin liên quan đến tài khoản tiết kiệm

Thông báo các thông tin tài chính khác

Tiện ích

Chỉ cần sử dụng điện thoại di động, không cần đến ngân hàng

Dễ dàng đăng ký

Giao dịch và thông tin tài khoản được bảo mật

Dịch vụ tiện lợi 24/7