Giới thiệu

My SOL Package là gói sản phẩm ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân, mang đến những quyền lợi tối ưu khi trải nghiệm các dịch vụ Tài khoản thanh toán, Thẻ ghi nợ Shinhan Be-Safe và Ngân hàng trực tuyến.

Khách hàng hợp lệ

Khách hàng cá nhân mới và hiện hữu đủ điều kiện mở mới và/hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ sau:

Tài khoản thanh toán, và

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến/Ứng dụng SOL và

Sản phẩm thẻ Ghi nợ Shinhan Be-Safe

Đặc điểm chung

Khách hàng hợp lệ sẽ được tự động hưởng ưu đãi liên quan đến tài khoản, dịch vụ Ngân hàng trực tuyến và Thẻ ghi nợ Shinhan Be-Safe.

Chi tiết ưu đãi

Sản phẩm & dịch vụMức Tiêu ChuẩnMy SOL Package

Tài khoản

Phí quản lý tài khoản hàng tháng

10.000 VNĐ/tháng

Miễn phí

Số dư trung bình tháng

1.000.000 VNĐ/50 USD

Không yêu cầu

Số dư tối thiểu

50.000 VNĐ/2 USD

Không yêu cầu

Dịch vụ số tài khoản may mắn: Tài khoản định dạng số điện thoại và ngày sinh

330.000 VNĐ

Miễn phí

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (/năm)

0,1%
(Số dư >= 10 triệu VNĐ)

Lãi suất tiền gửi thanh toán 0,2% (Số dư >= 20 triệu VNĐ)

Phí dịch vụ tin nhắn

9.090 VNĐ/tháng

Miễn phí

Ngân hàng trực tuyến

Phí chuyển tiền nhanh trong nước

Phí chuyển tiền trong nước

1.500 ~10.909 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Phí nạp tiền tài khoản giao thông

0,3% (Tối thiểu: 3.000 VNĐ – Tối đa: 30,000VNĐ)/giao dịch

Miễn phí

Thẻ Ghi Nợ Shinhan Be-Safe

Phí hội viên

Miễn phí

Miễn phí

Phí dịch vụ tin nhắn

10.000 VNĐ/tháng

Miễn phí

Phí rút tiền tại ATM Shinhan

Miễn phí

Miễn phí

Phí rút tiền tại ATM ngân hàng khác

2.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

Chương trình điểm thưởng Shinhan

0,1%

1% (Tối đa 400.000 điểm/tháng)

Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng tham khảo tại đây.