Tín Dụng Thư Nhập Khẩu

Giới thiệu

Ngân hàng Shinhan Việt Nam phát hành tín dụng thư chứng từ theo yêu cầu của quý khách hàng (Người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán trong khoản thời gian nhất định cho người thụ hưởng (Người xuất khẩu) khi bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều kiện và điều khoản được đề cập trong L/C.

Phát hành L/C

Ngân hàng Shinhan Việt Nam phát hành tín dụng thư chứng từ  theo yêu cầu của quý khách hàng (Người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán trong khoản thời gian nhất định cho người thụ hưởng (Người xuất khẩu) khi bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều kiện và điều khoản được đề cập trong L/C.

Có 2 loại L/C

 • L/C trả ngay: Doanh nghiệp nhận chứng từ và thực hiện thanh toán ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
 • L/C trả chậm: Doanh nghiệp nhận chứng từ sau khi xác nhận ngày đến hạn thanh toán. Ngân hàng thực hiện thanh toán, ghi nợ tài khoản quý doanh nghiệp vào ngày đến hạn.
Tiện íchChứng từ yêu cầu

Đây là phương thức thanh toán đảm bảo an toàn cho cả người xuất khẩu và người nhập khẩu.

 • Trước khi thực hiện thanh toán, doanh nghiệp đảm bảo được rằng hàng hóa đáp ứng được các điều kiện và điều khoản đưa ra.
 • Vốn lưu động được đảm bảo, dòng tiền của doanh nghiệp được cải thiện.
 • Tín dụng thư chứng từ phát hành bởi ngân hàng Shinhan Việt Nam được chấp nhận bởi các ngân hàng đại lý trên toàn thế giới.
 • Thủ tục nhanh chóng và đơn giản; L/C được phát hành trong vòng 8 giờ làm việc
 • Doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng dịch vụ hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi
 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp
 • Đơn đề nghị mở L/C
 • Hợp đồng mua bán
 • Văn bản cho phép nhập khẩu và hạn ngạch (nếu cần thiết)
 • Giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp để mở tài khoản (đối với lần đầu giao dịch)

Thanh toán L/C

Ngân hàng Shinhan Việt Nam thực hiện sửa đổi L/C theo yêu cầu của quý doanh nghiệp (người nhập khẩu)

Tiện ích
 • Việc sửa đổi L/C được thực hiện nhanh chống và thuận lợi
 • Nhân viên sẽ hỗ trợ kiểm tra các điều kiện và điều khoản thay đổi và tư vấn cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp

Điều chỉnh L/C

Ngân hàng Shinhan Việt Nam cam kết thanh toán giá trị của L/C khi nhận được bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C hoặc doanh nghiệp chấp nhận thanh toán đối với bộ chứng từ bất hợp lệ.

Tiện ích
 • Giảm thiểu rủi ro trong thanh toán quốc tế.
 • Thanh toán được thực hiện trong khoản thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lý.

Nhờ Thu Chứng Từ

Giới thiệu

Nhờ thu chứng từ là phướng thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng đại diện cho mình thu hộ tiền từ người nhập khẩu dựa trên bộ chứng từ gửi kèm theo.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ thông báo đến quý doanh nghiệp ngay khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài để yêu cầu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cũng như giao bộ chứng từ cho doanh nghiệp để nhận hàng.

Tiện ích

Phương thức thanh toán tiết kiệm và an toàn trong giao dịch ngoại thương

Giúp doanh nghiệp nhận được hàng hóa trước khi thanh toán

Không cần sử dụng đến hạn mức tín dụng

Đây là phương thức thanh toán đơn giản thay thế cho tín dụng thư chứng từ

Doanh nghiệp có thể nhận hàng ngay lập tức

Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lý nhất

Thực hiện như thế nào?

Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ thông báo cho quý doanh nghiệp trong vòng 1 ngày. Doanh nghiệp sẽ nhận được bộ chứng từ để nhận hàng ngay khi thực hiện thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

 • Nhờ thu trả ngay D/P: Doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán ngay để nhận được bộ chứng từ
 • Nhờ thu trả chậm D/A: Để nhận được bộ chứng từ, doanh nghiệp cần cung cấp cam kết thanh toán bằng văn bản hoặc ký chấp nhận thanh toán bằng hối phiếu.

Bảo Lãnh Ngân Hàng

Giới thiệu

Khi hàng hóa của quý doanh nghiệp đến sớm hơn bộ chứng từ, Ngân hàng Shinhan Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ để quý doanh nghiệp có thể nhận hàng ngay bằng việc phát hành thư bảo lãnh nhận hàng hoặc ký hậu trên Vận đơn của doanh nghiệp.

Tiện ích

Doanh nghiệp có thể nhận được hàng hóa trước khi bộ chứng từ về.

Doanh nghiệp có thể tránh được những chậm trễ không cần thiết dẫn đến bỏ lỡ những cơ hội

Doanh nghiệp chỉ thực hiện thanh toán khi nhà cung cấp xuất trình đầy đủ chứng từ

Không phải trả chi phí lưu kho, lưu bãi

Doanh nghiệp được bảo lãnh bởi một ngân hàng có uy tín cao

Quy trình và thủ tục đơn giản

Chứng từ yêu cầu

 • Đơn đề nghị Bảo lãnh nhận hàng/ Ký hậu vận đơn
 • Hóa đơn thương mại
 • Đối với dịch vụ ký hậu vận đơn : xuất trình bản gốc bộ chứng từ vận tải
 • Đối với dịch vụ bảo lãnh nhận hàng: xuất trình bản sao bộ chứng từ vận tải

Vay Nhập Khẩu Trên Biên Nhận Ủy Thác

Giới thiệu

Ngân hàng Shinhan Việt Nam tài trợ cho hàng nhập khẩu của quý doanh nghiệp và thu nợ từ nguồn doanh thu bán hàng của hàng nhập khẩu.

Hạn mức cho vay

 • Hạn mức tuần hoàn: tối đa 50% tổng chi phí nhập khẩu trong vòng 12 tháng gần nhất, hoặc 50% của tổng chi phí nhập khẩu dự toán trong 12 tháng tới.
 • Hạn mức không tuần hoàn: tối đa giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Thời hạn cho vay

Thời hạn ban đầu của cho vay nhập khẩu dựa trên biên nhận ủy thác, nhưng thời gian khách hàng vay bán hàng và thu tiền không vượt quá 6 tháng với lãi suất đã được thỏa thuận trước.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay sẽ được tính căn cứ trên xếp hạng tín dụng và tài sản thế chấp của doanh nghiệp.

Tiện ích

Tăng tính thanh khoản của doanh nghiệp

Tránh được việc doanh nghiệp bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh

Nâng cao uy tín của doanh nghiệp bằng việc thanh toán

Doanh nghiệp có thể gia tăng thời hạn tín dụng của mình

Vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại được nâng cao vì doanh nghiệp có thể đáp ứng các điều khoản thanh toán ngay