13/12/2021

Hoạt động 2021 - Chuỗi hoạt động hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai 2021

Kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, ngày 05/3/2021, Ngân hàng Shinhan trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương. Đồng thời, từ tháng 9 đến tháng 12/2021, Ngân hàng Shinhan cũng trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cho 180 trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh.

25/11/2021

Hoạt động 2021 - Trao tặng khẩu trang y tế cho Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngày 25/11/2021, Ngân hàng Shinhan đã trao tặng 32.000 khẩu trang y tế Air Queen Nano (Hàn Quốc), trị giá 4,5 tỷ đồng, cho Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN).

11/10/2021

Hoạt động 2021 - Chuỗi hoạt động tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam

Tiếp nối công tác hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, ngày 23/7/2021, Ngân hàng Shinhan đã tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ Hội Hàn Kiều tại TP. HCM. Ngày 11/10/2021, Ngân hàng Shinhan tiếp tục tài trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 500 triệu đồng để mua vaccine phục vụ cộng đồng.