13/12/2021

Kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, ngày 05/3/2021, Ngân hàng Shinhan trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương. Đồng thời, từ tháng 9 đến tháng 12/2021, Ngân hàng Shinhan cũng trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cho 180 trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm cuối tháng 11 đầu tháng 12/2021, các tỉnh miền Trung bắt đầu hứng chịu thiên tai. Ngày 13/12/2021, Ngân hàng Shinhan đã hỗ trợ 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Định trong đợt lũ lụt này với tổng giá trị 120 triệu đồng.