11/10/2021

Tiếp nối công tác hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, ngày 23/7/2021, Ngân hàng Shinhan đã tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ Hội Hàn Kiều tại TP. HCM.  Ngày 11/10/2021, Ngân hàng Shinhan tiếp tục tài trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 500 triệu đồng để mua vaccine phục vụ cộng đồng.  

Đồng thời, trong suốt nửa cuối năm 2021, các chi nhánh của Ngân hàng Shinhan cũng đã thực hiện các hoạt động tài trợ cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ mua vaccine cho các cơ quan chức năng tại các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nam, Vĩnh Phúc...