25/11/2021

Ngày 25/11/2021, Ngân hàng Shinhan đã trao tặng 32.000 khẩu trang y tế Air Queen Nano (Hàn Quốc), trị giá 4,5 tỷ đồng, cho Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN).

Không chỉ là sự hỗ trợ công cụ phòng, chống dịch thiết thực trong bối cảnh phức tạp của Covid-19, hoạt động này còn thể hiện mối quan hệ hợp tác bền vững giữa NHNN và Ngân hàng Shinhan nói riêng, giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.