19/12/2017

Vì một ngày mai tươi sáng

Ngân hàng Shinhan Việt Nam luôn xem mình là một doanh nghiệp có trách nhiệm, không ngừng đóng góp để xây dựng một xã hội thịnh vượng và lành mạnh. Chúng tôi nỗ lực cho những hoạt động xã hội bằng cả trái tim và hy vong đóng góp một phần vào công cuộc phát triển xã hội.