Giới thiệu

Khi kết thúc đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển vốn về lại cho nhà đầu tư ở nước ngoài.

Đặc điểm

  • Đối tượng đăng ký: Doanh nghiệp quyết định đóng cửa
  • Loại tài khoản: Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA)

Chứng từ liên quan

- Chứng từ để chuyển tiền:

  • Đơn đề nghị chuyển tiền, xem tại đây.
  • Chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền như bảng dưới đây:
STTChứng từ yêu cầu
i.

Nghị quyết, quyết định giải thể của của Chủ sở hữu (đối với công ty TNHH)/ Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2TV)/ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam và chuyển vốn về nước

ii.

Báo cáo tài chính có kiểm toán tại thời điểm đóng cửa

iii.

Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản chính) hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng đóng mã số thuế trên trang web Tổng cục Thuế

iv.

Màn hình chụp tình trạng giải thể của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Sở công thương trong trường hợp báo cáo tài chính có kiểm toán không thể hiện doanh nghiệp đã xử lý hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

* Vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ.

Mọi thắc mắc về thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email shinhanvietnamfdi@shinhan.com

Để biết thêm thông tin các điểm giao dịch gần nhất, vui lòng truy cập tại mục "Điểm giao dịch & ATM".