Giới thiệu

Sau khi doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ pháp lý, nhà đầu tư có thể chuyển tiền (từ nước ngoài hoặc trong nước) để tiến hành góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Đặc điểm

Thời gian góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Loại tài khoản: Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) của doanh nghiệp

Bên chuyển tiền: Là nhà đầu tư, có tên trên các chứng từ pháp lý tương ứng

Số tiền góp vốn: Phù hợp với các chứng từ pháp lý và quy định có liên quan về việc góp vốn

Chứng từ liên quan

- Chứng từ để mở tài khoản DICA: Tham khảo tại đây

- Chứng từ để chuyển tiền:

  • Đơn đề nghị chuyển tiền: Tải về tại đây
  • Chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền như bảng dưới đây:
Loại doanh nghiệpChứng từ yêu cầu
1. Doanh nghiệp FDI thành lập mới

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Doanh nghiệp FDI bằng hợp nhất

1. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật sau khi hợp nhất

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cập nhật sau hợp nhất (nếu có)

3. Doanh nghiệp dự án

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hoặc trực tiếp thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Hợp đồng

5. Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành

1. Giấy phép thành lập và hoạt động

2. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất để được hướng dẫn chi tiết về các chứng từ.

Mọi thắc mắc về thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email shinhanvietnamfdi@shinhan.com

Để biết thêm thông tin các điểm giao dịch gần nhất, vui lòng truy cập tại mục "Điểm giao dịch & ATM".