Giới thiệu

- Trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể chuyển tiền để thanh toán các chi phí hợp pháp (*) liên quan đển việc thành lập tại Việt Nam.

(*) Đối với các khoản tiền đã sử dụng trước khi thành lập, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của văn phòng tư vấn luật để ghi nhận thành vốn đầu tư vào sau này.

Đặc điểm

Tài khoản chuyên dụng: Tài khoản nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài mở tại Việt Nam.

Chứng từ liên quan

- Chứng từ để mở tài khoản nước ngoài: Tham khảo tại đây

- Chứng từ để chuyển tiền:

  • Đơn đề nghị chuyển tiền: Tải về tại đây
  • Chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền: Hợp đồng/Hóa đơn với số tiền yêu cầu thanh toán

* Vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ.

Mọi thắc mắc về thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email shinhanvietnamfdi@shinhan.com

Để biết thêm thông tin các điểm giao dịch gần nhất, vui lòng truy cập tại mục "Điểm giao dịch & ATM".