Điều khoản và Điều kiện Chung Hợp đồng tín dụng (áp dụng cho Khách Hàng Doanh nghiệp được cấp Hạn Mức Tín Dụng)Tải về
Điều khoản và Điều kiện Chung Hợp đồng tín dụng (áp dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp vay từng lần)Tải về