Giải Thưởng

Tập đoàn Tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc. Tập đoàn được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ Đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan.

2020

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng năm 2020.

Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất năm 2020

Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất năm 2020 do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong việc mở rộng kinh doanh bán lẻ và nội địa hóa

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020 do tạp chí HR Asia trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Shinhan trong việc xây dựng nên một môi trường làm việc lý tưởng, mang đến nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và năng lực cho tất cả các thành viên Shinhan.

Giải thưởng “Dẫn đầu về vận hành xuất sắc các giao dịch Thương mại điện tử nội địa 2020”

Giải thưởng Dẫn đầu về vận hành xuất sắc các giao dịch Thương mại điện tử nội địa 2020”do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng Shinhan trong việc vận hành và sáng tạo đổi mới tính năng thanh toán trên các kênh Thương mại điện tử trong nước.

Giải thưởng “ Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2020”

Giải thưởng “ Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2020” do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thẻ

Giải thưởng “Dẫn đầu về tỉ lệ cấp phép giao dịch qua thẻ Ghi nợ Doanh nghiệp ”

Giải thưởng “Dẫn đầu về tỉ lệ cấp phép giao dịch qua thẻ Ghi nợ Doanh nghiệp” do tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, Ngân hàng Shinhan tự hào là ngân hàng duy nhất tại châu Á đạt giải thưởng này.

2019

Giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt nhất toàn cầu”

Giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội tốt nhất toàn cầu” do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Ngân hàng Shinhan trong các hoạt động cộng đồng, mang đến những giá trị lợi ích tốt đẹp cho xã hội.

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam"

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, ghi nhận những cống hiến của Ngân hàng Shinhan cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngân hàng Việt Nam.

Tập thể lao động xuất sắc 2018

Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Ngân hàng Shinhan, ghi nhận ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2018

Cờ thi đua Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, vinh danh thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong việc dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng 2018.

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng, vinh danh Ngân hàng Shinhan vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Việt, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Giải thương Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2019 do tạp chí HR Asia trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Shinhan trong việc xây dựng nên một môi trường làm việc lý tưởng, mang đến nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và năng lực cho tất cả các thành viên Shinhan.

Giải thưởng Dịch vụ Chất lượng toàn cầu 2018" do Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa

Giải thưởng Dịch vụ Chất lượng toàn cầu 2018 do Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa trao tặng với danh hiệu “Ngân hàng có tỷ lệ chấp nhận giao dịch cao nhất dành cho thẻ ghi nợ doanh nghiệp 2018”, ghi nhận dành cho các sản phẩm thẻ và những trải nghiệm tối ưu mà Ngân hàng Shinhan mang đến cho khách hàng, thông qua hoạt động giao dịch bằng thẻ ghi nợ doanh nghiệp.

Giải thưởng “Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán năm 2019”

Giải thưởng “Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán năm 2019” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong lĩnh vực phát triển dịch vụ thẻ

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2019”

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2019” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc nâng cấp quy trình thanh toán qua thẻ, mang đến sự tiện lợi cho người dùng trong quá trình thực hiện giao dịch.

Giải thưởng “Dẫn đầu tỷ lệ kích hoạt thẻ ghi nợ năm 2019”

Giải thưởng “Dẫn đầu tỷ lệ kích hoạt thẻ ghi nợ năm 2019” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, là sự ghi nhận dành cho các sản phẩm thẻ và những trải nghiệm tối ưu mà Ngân hàng Shinhan mang đến cho khách hàng, thông qua hoạt động giao dịch bằng thẻ ghi nợ

2018

Tập thể lao động xuất sắc 2017

Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Ngân hàng Shinhan, ghi nhận ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.

Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2017

Cờ thi đua Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, vinh danh thành tích xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong việc dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng 2017.

Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2016 – 2017

Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Ngân hàng Shinhan, ghi nhận ngân hàng đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2016 – 2017.

Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á 2018

Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á 2018 trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á (Enterprise Asia) trao tặng, ghi nhận cho những nỗ lực trong kinh doanh suốt gần 26 năm của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam.

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2017”

Giải thưởng “Dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp năm 2017” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc của Ngân hàng Shinhan trong lĩnh vực phát triển dịch vụ thẻ Doanh nghiệp.

Giải thưởng “Đơn vị dẫn đầu về hoạt động cấp phép giao dịch thẻ”

Giải thưởng “Đơn vị dẫn đầu về hoạt động cấp phép giao dịch thẻ” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc mang đến nhiều tiện ích thẻ cho khách hàng, giúp nâng nâng cao tỷ lệ cấp phép giao dịch thẻ Visa của ngân hàng.

Giải thưởng “Đơn vị dẫn đầu về Tăng trưởng Doanh số giao dịch thương mại điện tử”

Giải thưởng “Đơn vị dẫn đầu về Tăng trưởng Doanh số giao dịch thương mại điện tử” do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng, ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc của Ngân hàng Shinhan, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển tiện tích thanh toán thẻ trên các trang thương mại điện tử, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.