Mở tài khoản Ngân hàng

Để mở một tài khoản ngân hàng, Quý khách có thể đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ.

Ngày nay, Quý khách có thể mở một tài khoản rất dễ dàng và chỉ mất vài phút qua thông qua ứng dụng SOL của Ngân hàng Shinhan.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm tài khoản Shinhan, vui lòng truy cập tại đây

Mở tài khoản tại chi nhánh

Quý khách có thể đi đến chi nhánh bất kỳ để mở tiền gửi không kỳ hạn (DDA), tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tích lũy tại quầy giao dịch.

 • Đối tượng Khách hàng áp dụng:
  - Cá nhân người Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên.
  - Cá nhân người nước ngoài có thể chứng minh mục đích cư trú dài hạn tại Việt Nam.
 • Ngân hàng có thể yêu cầu số dư tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản & sẽ qui định theo thông báo riêng.

Mở tài khoản trực tuyến

Dịch vụ mở tài khoản trực tuyến cho phép các khách hàng mới có thể mở tài khoản ngân hàng và đăng ký các dịch vụ khác thông qua ứng dụng SOL mà không cần đến ngân hàng.

 • Đối tượng khách hàng: cá nhân người Việt Nam từ 18 tuổi
 • Loại tài khoản: Tiền gửi không kỳ hạn (DDA)
 • Loại tiền tệ: VND.
 • Hạn mức giao dịch của tài khoản:
  -  Đối với khách hàng mở tài khoản và Nhận Biết Khách Hàng trực tuyến (eKYC) không có Video call.
     +  Hạn mức giao dịch tháng của tài khoản: tổng số tiền ghi nợ tối đa 100 triệu đồng/tháng, không bao gồm số tiền trích chuyển sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ tài khoản tích lũy với cùng 01 khách hàng (CIF).
     + Hạn mức giao dịch ngày của tài khoản: tuân theo hạn mức thiết bị bảo mật  mà khách hàng đã đăng ký và không được vượt quá hạn mức giao dịch tháng của tài khoản.
  -  Đối với khách hàng mở tài khoản và xác thực khách hàng trực tuyến (eKYC) có Video call.

 

Để mở tài khoản trực tuyến bằng ứng dụng SOL, tại đây

Tìm hiểu thêm: thiết bị bảo mật - tại đây

Mở tài khoản tiền gửi kỳ hạn/ tiết kiệm trực tuyến

Tìm hiểu thêm về tài khoản kỳ hạn tại đây

Để mở tài khoản kỳ hạn và nhận tiền lãi:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Tiền gửi”

Bước 4: Chọ loại tiền gửi phù hợp

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Truy cập Ứng dụng SOL

Bước 2: Chọn vào “Tài khoản”

Bước 3: Chọn “Tài khoản tiết kiệm”

Bước 4: Bấm  để chọn loại tài khoản

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Xem lịch sử giao dịch tài khoản

Quý khách có thể tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản theo giao dịch ghi có, ghi nợ hoặc toàn bộ giao dịch, danh sách tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, cũng như tổng số dư tiền gửi của Quý khách tại Ngân hàng Shinhan

Để xem thông tin tài khoản:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản cá nhân”

Bước 3: Chọn “Tra cứu tài khoản”

Bước 4: Chọn “Tra cứu tài khoản”

Bước 5: Xem danh sách tài khoản, và chọn tài khoản cần xem chi tiết

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản”

Bước 3: Chọn tài khoản thanh toán/ tài khoản tiết kiệm

Bước 4: Xem danh sách tài khoản

Bước 5: Xem giao dịch tài khoản

* Quý khách có thể tiếp tục hành trình với các mục Quản lý, Chia sẻ, Chuyển khoản, Thanh toán.

Xem và in sao kê tài khoản

Hiện nay, dịch vụ xem sao kê tài khoản trực tuyến chỉ thực hiện trên dịch vụ Ngân hảng trực tuyến.

Để xem, in và gửi sao kê tài khoản:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản cá nhân”

Bước 3: Chọn “Tra cứu tài khoản”

Bước 4: Chọn “Sao kê tài khoản”

Bước 5: Chọn để xem dạng PDF và in / gửi theo nhu cầu.

Tạo QR code tài khoản

Quý khách muốn tạo QR code tài khoản trên điện thoại để nhận tiền chuyển khoản, hoặc in ra và đặt QR code trong cửa hàng, giúp cho khách hàng, người thân của Quý khách chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật cao.

Để tạo QR code tài khoản:

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng SOL

Bước 2: Chọn “Tài khoản”

Bước 3: Chọn biểu tượng QR code. Hệ thống ngân hàng sẽ hiển thị QR code trên thiết bị của bạn.

Bước 4: Chia sẻ mã QR hoặc lưu vào điện thoại để gửi người chuyển tiền

Đăng ký gói Shinhan (S-Basic / S-Advance)

Ngân hàng cung cấp các gói Shinhan, Quý khách có thể đăng ký gói S-Basic hoặc gói S-Advance để được hưởng nhiều ưu đãi hơn

Hiện nay, việc đăng ký gói Shinhan chỉ thực hiện được trên ứng dụng SOL

Tìm hiểu thêm:
Giới thiệu các gói Shinhan, tại đây

Chi tiết gói dịch vụ S-basic & S-advance, tại đây

Để đăng ký gói tài khoản Shinhan:

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Truy cập SOL App

Bước 2: Chọn “Tài khoản”

Bước 3: Chọn tài khoản cần đăng ký gói Shinhan

Bước 4: Chọn “Quản lý”

Bước 5: Chọn “Shinhan Package”

Bước 6: Chọn “S-basic” hoặc “S-advance”

Bước 7: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Chuyển đổi sang tài khoản S-Payroll

 • Tài khoản S-Payroll là tài khoản thanh toán với các lợi ích mạnh mẽ, dành cho các cá nhân nhận lương hàng tháng hoặc thu nhập khác.
 • Dịch vụ này hổ trợ Quý khách chuyển đổi từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn thông thường (DDA) sang tài khoản S-payroll để nhận các lợi ích của nó mà không cần đi đến Ngân hàng.
 • “Chuyển đổi sang Tài khoản S-Payroll” chỉ áp dụng cho Tài khoản thanh toán (DDA) và Tài khoản lương.

Tìm hiểu thêm:

- Tài khoản S-payroll

- Danh sách các tài khoản Shinhan

Để chuyển đổi sang tài khoản S-payroll

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập 

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “S-Payroll Account”

Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản”

Bước 3: Chọn “Quản lý”

Bước 4: Chọn “Chuyển đổi S-Payroll”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Đặt số điện thoại cho số tài khoản

Thay đổi mật khẩu tài khoản