Hiện tại, Quý khách không thể tự thay đổi số điện thoại di động và địa chỉ email đã đăng ký với Ngân hàng trên Ngân hàng Trực tuyến và trên ứng dụng SOL.

Vì lý do bảo mật, mã OTP sẽ được yêu cầu khi Quý khách thực hiện giao dịch trực tuyến.

Cập nhật địa chỉ và số điện thoại cố định

Khi Quý khách thay đổi  địa chỉ và/hoặc số điện thoại cố định, Quý khách cần thông báo những thay đổi này đến Ngân hàng.
 
Để cập nhật thông tin của Quý khách:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập Internet Banking

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Quản lý người sử dụng”

Bước 4: Chọn “Thay đổi thông tin khách hàng”

Bước 5: Nhập địa chỉ và số điện thoại mới

Bước 6: Chọn “Xác nhận”

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập SOL App

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Thông Tin Chung”

Bước 4: Chọn “Thông tin khách hàng”

Bước 5: Nhập địa chỉ/số điện thoại mới

Bước 6: Chọn “Lưu”

Thay đổi mật khẩu tài khoản

Tùy theo nhu cầu, Quý khách có thể đăng ký hoặc không đăng ký mật khẩu cho tài khoản của Quý khách (mật khẩu tài khoản). Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích Quý khách đăng ký mật khẩu cho tài khoản để bảo mật tốt hơn.
 
Để thay đổi hoặc cài đặt mật khẩu tài khoản:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập Internet Banking

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Quản lý tài khoản”

Bước 4: Chọn “Quản lý mật khẩu tài khoản”

Bước 5: Thực hiện theo hướng hướng dẫn để hoàn thanh

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập SOL App

Bước 2: Chọn “Tài khoản”

Bước 3: Chọn tài khoản muốn thay đổi mật khẩu

Bước 4: Chọn “Quản lý”

Bước 5: Chọn “Quản lý mật khẩu tài khoản”

Bước 6: Chọn “cài đặt lại” / ”thay đổi”

Bước 7: Thực hiện theo hướng hướng dẫn để hoàn thành

Đăng ký/ hủy dịch vụ SMS tài khoản

  • Dịch vụ SMS hỗ trợ tự động thông báo thay đổi số dư, thông báo các thông tin tài chính của tài khoản đến số điện thoại mà Quý khách đã đăng ký với Ngân hàng cho việc sử dụng dịch vụ tin nhắn di động, thông qua hệ thống của Ngân hàng
  • Biểu phí cho dịch vụ SMS
  • Tùy theo nhu cầu, Quý khách có thể đăng ký/hủy dịch vụ SMS nhận tin nhắn SMS thông báo giao dịch tài khoản, giao dịch thẻ và các thông báo khác thông qua các kênh trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về điều khoản điều kiện chung, tại đây

Để đăng ký, hủy dịch vụ SMS tài khoản:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập Internet Banking

Bước 2: Chọn “Sản phẩm & Dịch vụ”

Bước 3: Chọn “Dịch vụ SMS”

Bước 4: Chọn “Đăng ký SMS”

Bước 5: Thực hiện theo hướng hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập SOL App

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Thông tin chung”

Bước 4: Chọn “Dịch vụ SMS”

Bước 5: Tại “tài khoản thu phí”, chọn tài khoản thu phí.

Bước 6: Tại “cài đặt thông báo tài khoản”, nhấn chọn/hủy chọn tài khoản.

Bước 7: Chọn đồng ý Điều khoản & Điều kiện

Bước 8: Chọn “Lưu”

Đặt số điện thoại cho số tài khoản

  • Dịch vụ đặt số điện thoại cho số tài khoản cho phép Quý khách chuyển đổi số tài khoản sang số điện thoại, được sử dụng thay số tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trên kênh Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến/Ứng dụng Sol (trong hệ thống Shinhan Bank và các ngân hàng khác).
  • Với dịch vụ đặt số điện thoại cho tài khoản, cả chủ tài khoản và người chuyển tiền sẽ không còn gặp khó khăn trong việc phải ghi nhớ một dãy số tài khoản dài, số tài khoản đồng thời là số điện thoại sẽ dễ nhớ hơn.
  • Hiện nay, Quý khách chỉ có thể đặt số điện thoại thay cho số tài khoản, đặt tên nickname hoặc tên thương hiệu của shop thay cho tên chủ tài khoản chưa thực hiện được.

Biểu phí dịch vụ đặt số điện thoại cho tài khoản tại đây

Để đặt số điện thoại thay cho số tài khoản:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn“Tài khoản cá nhân”

Bước 3: Chọn “Chuyển sang Tài khoản số điện thoại di động”

Bước 4: Thực hiện theo hướng hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản”

Bước 3: Chọn tài khoản cần chuyển đổi số

Bước 4: Chọn “Quản lý”

Bước 5: Chọn “Chuyển đổi qua số điện thoại

Bước 6: Thực hiện theo hướng hướng dẫn để hoàn thành

Thay đổi pin cho thanh toán mã QR

  • Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền và thanh toán nhanh chóng của khách hàng, không cần mang theo thẻ hoặc tiền mặt, Ngân hàng Shinhan đã triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán qua QR code trên ứng dụng di động SOL dành cho khách hàng cá nhân.
  • Tại giao dịch thanh toán qua QR code đầu tiên, Quý khách cần thiết lập mã Pin cho thanh toán QR (6 số) để xác thực giao dịch. Sau đó, tùy theo nhu cầu, Quý khách có thể thay đổi/ cài đặt lại Pin cho thanh toán mã QR.

Để thay đổi mã pin cho thanh toán QR:

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập SOL App

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “QR PIN”

Bước 4: Chọn “Thay đổi” or “Cài đặt lại”

Bước 5: Thực hiện theo hướng hướng dẫn để hoàn thành