Chuyển tiền trong nước

Quý khách có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình tới bất kỳ ngân hàng nào của Việt Nam bằng 3 cách thức:

 1. Chuyển tiền bằng hình thức quét mã QR tài khoản của người nhận tiền (Chuyển tiền qua QR Code):
  Bước 1: Đăng nhập SOL App
  Bước 2: Tại trang chủ, bấm chọn biểu tượng  để quét mã QR
  Bước 3: Quét mã và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thanh

 2. Chuyển khoản nhanh Napas 24/7:
  Nếu bạn sử dụng kênh này để chuyển tiền, tài khoản thụ hưởng sẽ nhận được tiền ngay lập tức.
  Hạn mức chuyển tiền qua NAPAS: tối đa VND 499,999,999 / giao dịch
         Lưu ý: Nếu Quý khách chuyển số tiền vượt quá hạn mức chuyển khoản của NAPAS, lệnh chuyển khoản của Quý khách sẽ tự động được xử lý thông qua kênh chuyển khoản thông thường.

 3. Chuyển tiền thông thường
  Thời gian xử lý: Lệnh chuyển tiền nhận trước 14h30 sẽ được xử lý trong ngày, lệnh chuyển tiền nhận sau 14h30 sẽ được xử lý trong ngày làm việc tiếp theo.

Tìm hiểu thêm: hạn mức chuyển tiền bằng thiết bị bảo mật

Thực hiện chuyển tiền trong nước:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Chuyển tiền trong nước”

Bước 4: Chọn “Chuyển tiền nhanh Napas 247 (chuyển tiền nhanh tức thì)”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”

Bước 3: Chọn “Nội bộ Shinhan” để chuyển khoản tiền đến tài khoản tại Shinhan; hoặc chọn “Đến Ngân hàng khác”

Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Đăng ký/ hủy chuyển tiền tự động

 • Nếu Quý khách muốn thiết lập chuyển tiền tự động từ tài khoản của mình một cách định kỳ sang tài khoản tiết kiệm, tài khoản của người thân trong gia đình hoặc người khác, Quý khách có thể chọn dịch vụ Chuyển tiền tự động.
 • Việc chuyển tiền tự động vào ngày được chỉ được thực hiện khi tài khoản có đủ tiền. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng số dư tài khoản của Quý khách có đủ tiền để chuyển và thông tin được cung cấp là chính xác
 • Nếu ngày chuyển được chỉ định không phải là ngày làm việc, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc trước đó.

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Chuyển khoản tự động”

Bước 4: Chọn “Đăng ký chuyển tiền nội bộ tự động”/ “Đăng ký chuyển tiền trong nước tự động”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”

Bước 3: Chọn “Chuyển khoản tự động”

Bước 4: Chọn “Đăng ký chuyển tiền tự động nội bộ”/ “Đăng ký chuyển tiền tự động trong nước”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Chuyển tiền ra nước ngoài

 • Một khoản chuyển tiền ra nước ngoài có thể mất vài ngày làm việc trước khi đến tài khoản của người nhận (người thụ hưởng), tùy thuộc vào thời điểm Shinhan chấp nhận lệnh yêu cầu của Quý khách và liệu có liên quan đến ngân hàng trung gian hay không. Phí và lệ phí có thể được áp dụng từ phía Ngân hàng Shinhan và ngân hàng trung gian.
 • Quý khách có trách nhiệm đảm bảo có đủ số dư trên tài khoản của mình vào ngày chuyển được chỉ định.
 • Các chứng từ hỗ trợ có thể được Ngân hàng yêu cầu. Quý khách vui lòng đến chi nhánh gần Quý khách hoặc gọi đến Contact Center để kiểm tra trước các giấy tờ cần xuất trình.

Tìm hiểu thêm về chuyển tiền ra nước ngoài, tại đây

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Chuyển khoản nước ngoài”

Bước 4: Chọn loại chuyển khoản mà bạn mong muốn

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

SOL APP

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”

Bước 3: Chọn “Chuyển khoản nước ngoài”

Bước 4: Chọn loại chuyển khoản mà bạn mong muốn

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Chuyển tiền qua số điện thoại

 • Hiện nay, bên cạnh chuyển tiền đến số tài khoản, Quý khách còn có thể thực hiện chuyển tiền đến số điện thoại di động của người nhận.
  Tại trường “Tên người nhận”, tên người nhận phải trùng với tên chủ tài khoản để xử lý giao dịch
 • Người nhận phải nhập số tài khoản của mình vào đường dẫn mà Ngân hàng gửi SMS thông báo. Nếu người nhận không nhận được tiền trong vòng 24 giờ. Giao dịch sẽ bị hủy

Để chuyển tiền qua số điện thoại người nhận:

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”

Bước 3: Chọn “Chuyển tiền qua số điện thoại” và nhập thông tin

Bước 4: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Thay đổi hạn mức chuyển tiền

Tìm hiểu thêm: hạn mức chuyển tiền bằng thiết bị bảo mật

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Quản lý người sử dụng”

Bước 4: Chọn “Thay đổi hạn mức chuyển tiền”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”

Bước 3: Chọn “Quản lý chuyển khoản”

Bước 4: Chọn “Quản lý hạn mức chuyển khoản”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Xem trạng thái lệnh chuyển tiền

 • Quý khách có thể xem trạng thái lệnh chuyển tiền của mình là đã thành công hay đang xử lý.
 • Nếu trạng thái giao dịch là “đang xử lý”, Quý khách có thể hủy lệnh đó.

Để xem trạng thái lệnh chuyển tiền

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Tài khoản cá nhân”

Bước 3: Chọn “Quản lý giao dịch”

Bước 4: Chọn “Tra cứu lịch sử giao dịch”

Bước 5: Quý khách có thể chọn tên dịch vụ được gạch chân để xem thêm thông tin chi tiết

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”

Bước 3: Chọn “Quản lý chuyển khoản”

Bước 4: Chọn “Truy vấn lịch sử chuyển tiền”

Thêm/xóa lưu danh bạ người thụ hưởng

Quý khách có thể lưu thông tin người nhận tiền vào danh sách người nhận tiền (người thụ hưởng) để lần chuyển tiền tiếp theo thực hiện nhanh chóng mà không cần nhập lại thông tin.

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Quản lý tài khoản”

Bước 4: Chọn “Quản lý tài khoản thụ hưởng”

Bước 5: Chọn “Thêm”/ “Xóa”

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”

Bước 3: Chọn “Chuyển khoản theo mẫu”

Bước 4: Tại Menu phía trên màn hình, Chọn “Mẫu tài khoản nhận”

Bước 5: 

 • Để thêm người nhận thanh toán, Quý khách nhấn vào nút 
 • Để xóa người nhận, nhấn vào biểu tượng  và chọn xóa

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành