Dịch vụ lưu ký chứng khoán

Dịch vụ lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng Shinhan vừa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2017. Lưu ký là dịch vụ giữ chứng khoán và tài khoản tiền mặt cho nhà đầu tư; thực hiện các lệnh mua bán theo chỉ dẫn của nhà đầu tư và các quyền phát sinh liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  • Liên hệ chúng tôi:

Mr. JUNG HYUN SU | Giám đốc phòng dịch vụ chứng khoán

Tel: +84 28 3528 7899 | Email: junghs@shinhan.com

Ms. PHẠM HỒ YẾN PHI | Trưởng phòng Marketing

Tel: +84 28 7300 3415 | Email: yenphi@shinhan.com

TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH

Tầng 2, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: vietnamcustody@shinhan.com

Fax: (+84) 28 3620 4400 | SWIFT: SHBKVNVXCUS

 


Dịch vụ lưu ký

Đây là dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư Hàn Quốc - trong hoạt động đầu tư của mình vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Với uy tín và sự chuyên nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ lưu ký chứng khoán tại thị trường Hàn Quốc, Ngân hàng Shinhan mong muốn ứng dụng những kinh nghiệm chuyên môn và công nghệ tiên tiến từ thị trường Hàn Quốc vào hoạt động lưu ký mới cung cấp tại Việt Nam, nhằm phục vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư là khách hàng định chế. Ngân hàng Shinhan cam kết đảm bảo lưu trữ an toàn và bảo mật thông tin cho nhà đầu tư.

Thanh toán bù trừ

Đây là dịch vụ thực hiện đối chiếu tài sản của nhà đầu tư giữa các giao dịch mua và bán, cũng như chuyển khoản trực tiếp giữa các tổ chức tài chính với nhau.

Xác nhận giao dịch

Bù trừ và thanh toán là bước thực hiện cuối cùng để hoàn tất quá trình giao dịch chứng khoán vào cuối ngày theo nguyên tắc: việc chuyển giao chứng khoán diễn ra chắc chắn và cùng lúc với việc chuyển tiền tại Ngân hàng thanh toán. Đồng thời, việc xác nhận giao dịch được thực hiện và kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành trong việc xác nhận số dư giữa Công ty chứng khoán, Ngân hàng lưu ký và chỉ thị của khách hàng.

Ngoại hối

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu sử dụng ngoại tệ trong các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng Shinhan cung cấp dịch vụ ngoại hối, bao gồm: chuyển đổi ngoại tệ; thực hiện việc mua bán ngoại tệ để đảm bảo nguồn tiền đầy đủ cho các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư ở Việt Nam; đảm bảo lượng ngoại tệ chuyển về nước khi có nguồn tiền thu được từ giao dịch bán hoặc cổ tức, trái tức phát sinh.

Thực hiện quyền

Thông báo và thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán, thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư hoặc theo chỉ thị của nhà đầu tư, bao gồm: quyền bỏ phiếu, cổ tức, hoán đổi, sáp nhập cổ phiếu, và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bản tin thị trường

Đây là dịch vụ cộng thêm, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư cập nhật những thông tin phù hợp với sự phát triển và linh hoạt của thị trường, bao gồm thông tin vĩ mô thị trường và những luật quy định giao dịch mới ban hành.

Báo cáo khách hàng

Đây là dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư cập nhật những thông tin về tình hình giao dịch, vị thế tài sản, báo cáo tiền mặt trong ngày, giá tài sản nắm giữ, những sự kiện thực hiện quyền sắp đến… một cách kịp thời và chính xác nhất thông qua trang thông tin điện tử. Ngân hàng Shinhan cũng thực hiện những báo cáo theo ủy quyền, thay mặt cho nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Tài khoản phong tỏa

Đây là tài khoản được sử dụng cho các giao dịch có khối lượng rất lớn; hoặc các loại chứng khoán chưa được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán hoặc đã niêm yết nhưng giá giao dịch ngoài biên độ dao động giá được quy định bởi Sở Giao dịch chứng khoán. Ngân hàng Shinhan sẽ đóng vai trò là đại lý để bảo vệ quyền lợi của các bên trong hợp đồng phong tỏa và giúp chuyển giao tài sản. Dịch vụ này thường được thực hiện với những giao dịch phát hành riêng lẻ.