Dịch vụ lưu ký chứng khoán

Dịch vụ lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng Shinhan vừa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2017. Lưu ký là dịch vụ giữ chứng khoán và tài khoản tiền mặt cho nhà đầu tư; thực hiện các lệnh mua bán theo chỉ dẫn của nhà đầu tư và các quyền phát sinh liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  • Liên hệ chúng tôi:

Mr. JUNG HYUN SU | Giám đốc phòng dịch vụ chứng khoán

Tel: +84 28 3528 7899 | Email: junghs@shinhan.com

Ms. PHẠM HỒ YẾN PHI | Trưởng phòng Marketing

Tel: +84 28 7300 3415 | Email: yenphi@shinhan.com

TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH

Tầng 2, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: vietnamcustody@shinhan.com

Fax: (+84) 28 3620 4400 | SWIFT: SHBKVNVXCUS

 


Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) cho khách hàng định chế nước ngoài

- Nhằm hỗ trợ cho hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Shinhan cung cấp dịch vụ mở tài khoản đầu tư gián tiếp cho khách hàng định chế nước ngoài, dựa theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Xác nhận các giao dịch, thu nhập và chi tiêu liên quan đến tài khoản IICA tại Việt Nam.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (STC)

- Theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải đăng ký một mã số giao dịch chứng khoán (STC). Ngân hàng Shinhan hỗ trợ các thủ tục đăng ký STC cho các nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện báo cáo cho Trung tâm Lưu ký khi nhà đầu tư thay đổi thông tin.

- Hỗ trợ hủy bỏ mã số giao dịch hoặc chuyển giao danh mục đầu tư từ ngân hàng lưu ký này sang ngân hàng lưu ký khác.

Lưu ký

- Lưu ký chứng khoán dạng vật chất và lưu ký chứng khoán điện tử

- Đăng ký và chuyển giao tài sản cho các nhà đầu tư

- Ký gửi chứng khoán

- Rút chứng khoán

- Phong tỏa và giải tỏa chứng khoán

- Chuyển khoản chứng khoán không qua giao dịch

- Bù trừ

Bản tin thị trường

- Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin cập nhật của thị trường chứng khoán và các sản phẩm dịch vụ liên quan.

- Kịp thời bổ sung tin tức về các quy định pháp luật và thay đổi môi trường đầu tư của thị trường Việt Nam.

Thanh toán giao dịch

- Thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền cho các lệnh mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư

- Xác nhận giao dịch chứng khoán

- Thực hiện các bước sửa lỗi sau giao dịch cần thiết

Ngoại hối

- Quản lý tiền tệ và giao dịch hối đoái liên quan đến danh mục đầu tư của các hoạt động đầu tư tại Việt Nam

- Thực hiện các báo cáo cần thiết theo quy định về quản lý ngoại hối hiện hành

- Thời gian xử lý nhanh, an toàn, thuận tiện

- Chính sách tỷ giá ưu đãi, cạnh tranh

Thực hiện quyền

- Lập danh sách các cổ đông được hưởng quyền, đối chiếu với Trung tâm lưu ký, thực hiện phân bổ quyền đến từng tài khoản

- Thực hiện bỏ phiếu đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài tại Đại hội đồng cổ đông theo ủy quyền

- Quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

- Quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm; quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

- Thu thập, phân bổ, lưu trữ hồ sơ và hợp nhất báo cáo thanh toán giữa các loại thực hiện quyền khác nhau

Tài khoản phong tỏa

- Hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập tài khoản phong tỏa

- Duy trì tài khoản ngân hàng với khoản ký quỹ, và quản lý các giao dịch tiền mặt, chứng khoán phát sinh

- Đảm bảo an toàn khi giao dịch ký quỹ, đặc biệt đối với những giao dịch ngoài sàn, ngoài biên độ

- Thủ tục đơn giản và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian giao dịch ký quỹ

Báo cáo

- Báo cáo danh mục đầu tư của nhà đầu tư qua trang thông tin điện tử hoặc bản in

- Báo cáo tổng hợp vị thế trên tài khoản giao dịch/tiền mặt và các hoạt động giao dịch chứng  khoán trong ngày

- Hỗ trợ khách hàng thực hiện những báo cáo thay mặt nhà đầu tư như báo cáo cổ đông lớn, nhóm cổ đông lớn theo ủy quyền