18/12/2017

Green day

Hơn 20 năm qua, Ngân hàng Shinhan Việt Nam luôn nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự tồn tại của nhân loại. Chúng tôi là một tổ chức với những cá nhân đầy nhiệt huyết, hy vọng mang sự thay đổi và cải thiện lối sống cũng như hành vi hằng ngày của mình góp phần bảo vệ môi trường nơi chúng tôi đang tồn tại và phát triển.

18/12/2017

chắp cánh tương lai

Với phương châm” Xây dựng đến một thế giới tốt đẹp hơn”, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho rằng giáo dục là nền tảng quan trọng để đảm bảo tương lai của xã hội.

19/12/2017

Nền tảng vững chắc cho tương lai

Chương trình “Nền tảng vững chắc cho tương lai” của ngân hàng Shinhan Việt Nam nhằm tài trợ xây dựng trường học cho học sinh nghèo ở miền Bắc Việt Nam.