31/03/2020

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 31/3/2020, Ngân hàng Shinhan ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động cộng đồng mang giá trị nhân văn sâu sắc của Ngân hàng Shinhan, nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chống dịch Covid-19. Trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa, cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch, hướng đến sứ mệnh “Mang đến một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh tài chính”.