Thông tin chung

 • Điều kiện phát hành: khách hàng là cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài có tài khoản thanh toán tại SHBVN và đáp ứng điều kiện sau:
  - Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo qui định của pháp luật
  - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
  - Người nước ngoài phải được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên.
 • Thời hạn hiệu lực của thẻ ATM : 6 năm kể từ ngày phát hành.

Lưu ý: Sau 5 lần nhập sai mật khẩu thẻ ATM, thẻ ATM của Quý khách sẽ bị khóa. Điều này là giúp cho tài khoản của Quý khách an toàn. Để cài đặt lại mật khẩu nhấn vào đây

Đăng ký/hủy chức năng thanh toán trực tuyến thẻ ATM

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM cho phép Quý khách sử dụng thẻ để thực hiện mua hàng trực tuyến tại nhiều website thương mại điện tử, liên kết thẻ với các ví điện tử có logo NAPAS trên toàn quốc.

Quý khách có thể đăng ký và hủy đăng ký thanh toán trực tuyến thẻ ATM bằng cách thực hiện theo các bước sau.

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Thanh toán trực tuyến thẻ Napas ATM”

Bước 4: Tại số thẻ ATM, chọn số thẻ ATM.

Bước 5: Chọn “Đăng ký/ hủy đăng ký”

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Mã Pin Thẻ”

Bước 4: Bước 4: Tại mục ATM, chọn thẻ ATM cần đăng ký/hủy đăng ký.

Bước 5: Bước 5:Chọn “Thanh toán trực tuyến thẻ ATM”

Bước 6:Bước 6:Chọn “đăng ký/hủy đăng ký”

Bước 7: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Thay đổi mật khẩu thẻ ATM

Nếu Quý khách vẫn nhớ mật khẩu cũ, Quý khách có thể đổi mật khẩu thẻ ATM  tại các kênh sau: quầy giao dịch, máy ATM của Shinhan; hệ thống trả lời tự động 19001577, Ngân hàng trực tuyến và ứng dụng SOL.

Lưu ý: Số lần cho phép nhập sai mật khẩu: 5 lần. Thẻ sẽ bị tạm khóa nếu nhập sai mật khẩu quá số lần cho phép. Quý khách cần đi đến quầy giao dịch để cài đặt lại mật khẩu thẻ.

Để thay đổi mật khẩu thẻ ATM trực tuyến:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý/ kích hoạt/ Tạo mã PIN”

Bước 4: Chọn “Cài đặt Mã PIN”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Mã Pin Thẻ”

Bước 4: Tại mục ATM, chọn thẻ ATM cần đổi Pin

Bước 5: Chọn “Đổi PIN”

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Cài đặt lại mật khẩu thẻ ATM

Nếu Quý khách quên mật khẩu thẻ ATM, Quý khách không thể cài đặt lại bằng các kênh giao dịch trực tuyến của Ngân hàng. Vui lòng mang theo CMND/ PP và đến chi nhánh gần nhất để yêu cầu cài đặt lại mật khẩu thẻ.

Thay đổi hạn mức giao dịch thẻ ATM

 • Hạn mức giao dịch thẻ ATM, tham khảo tại đây
 • Nếu Quý khách có nhu cầu tăng hạn mức rút tiền mặt trong một ngày cao hơn mức mặc định, Quý khách đến quầy giao dịch để yêu cầu.
  - Hạn mức rút tiền theo yêu cầu của khách hàng: tối đa 100.000.000VND/ngày.

Để thay đổi hạn mức giao dịch thẻ ATM:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý/ Kích hoạt/ Tạo mã PIN”

Bước 4: Chọn “Cập nhật thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ/ Mã Pin Thẻ”

Bước 4: Tại mục ATM, chọn thẻ ATM cần thay đổi hạn mức giao dịch

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Rút tiền mặt bằng mã OTP trên máy ATM Shinhan

 • Bạn mong muốn rút tiền mặt tại ATM cuair Ngân hàng Shinhan mà không cần thẻ?
 • Dịch vụ rút tiền bằng mã OTP trên máy ATM là dịch vụ cho phép Quý khách tạo mã OTP rút tiền bằng ứng dụng SOL, sau đó thực hiện rút tiền tại các máy ATM mà không cần sử dụng thẻ ATM.
 • Rút tiền bằng mã OTP rút tiền trên máy ATM chỉ áp dụng tại các máy ATM của Ngân hàng Shinhan. Danh sách ATM của Ngân hàng Shinhan, tham khảo tại đây

Lưu ý:

 • Dịch vụ “Rút tiền bằng mã OTP” không áp dụng cho loại tài khoản đồng sở hữu và tài khoản của khách hàng vị thành niên.
 • Tài khoản thanh toán của khách hàng vị thành niên chỉ được thực hiện giao dịch nộp và nhận tiền gửi từ Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Tiền gửi tích lũy của chính Chủ Tài Khoản vị thành niên đó.

Để rút tiền bằng mã OTP tại máy ATM mà không cần thẻ, quy trình có 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tạo mã OTP rút tiền tại ứng dụng SOL.

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Rút tiền tại ATM”

Bước 3: Chọn “Tạo mã OTP”,

Bước 4: Nhập số tiền cần rút, tối thiểu là 100,000 VND

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành.

Giai đoạn 2 : Rút tiền mặt tại máy ATM của Shinhan Bank,

Bước 1: Bấm nút “ Rút tiền qua ứng dụng SOL” trên màn hình ATM của Shinhan.

Bước 2: Nhập số điện thoại đăng ký.

Bước 3: Nhập mã OTP đã được cấp qua ứng dụng SOL.

Bước 4: Hệ thống kiểm tra mã OTP, nếu mã OTP chính xác, máy ATM sẽ chi tiền và hoàn thành giao dịch.

Thông báo mất thẻ ATM

Khi bị mất thẻ, quý khách có thể thông báo mất thẻ tại các kênh giao dịch: quầy giao dịch,  Internet Banking, ứng dụng SOL, hoặc gọi đến Contact Center để báo mất thẻ.

Để thông báo mất thẻ ATM trực tuyến:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Khóa thẻ/ Mở khóa thẻ”

Bước 4: Chọn thẻ cần báo mất

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thẻ”

Bước 3: Chọn “Kích hoạt/ Khóa thẻ”

Bước 4: Chọn thẻ ATM cần báo mất

Bước 5: Chọn “Báo mất thẻ”

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Phí và lệ phí dịch vụ thẻ ATM

Danh sách Chi nhánh và ATM của Ngân hàng Shinhan