23/01/2018

MC Trần Quốc Khánh và Mai Lan Vân trở thành đại diện thương hiệu của Ngân hàng Shinhan trong năm 2018

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ngân hàng Shinhan chính thức công bố hai gương mặt đại diện thương hiệu mới trong năm 2018: MC Trần Quốc Khánh và Mai Lan Vân. Đây là hai gương mặt nổi bật của ngành tài chính Việt Nam trong những năm gần đây.

26/12/2017

Thông Báo Tạm Ngưng Dịch Vụ

Liên quan đến việc sát nhập mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ Việt Nam

19/12/2017

Ngân Hàng Shinhan Việt Nam Mua Lại Mảng Bán Lẻ Của ANZ Tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức thông báo về việc đồng ý mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam (“ANZ Việt Nam”). Thương vụ sáp nhập này được đánh giá như một bước tiến xa của Ngân hàng Shinhan tại thị trường Việt Nam, cũng như sẽ tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của ngành ngân hàng bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới.