Thanh toán hóa đơn

Dịch vụ này hỗ trợ Quý khách thanh toán các hóa đơn dịch vụ tiện ích (Điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, vé máy bay, …).

Để thực hiện thanh toán hóa đơn trực tuyến:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Thanh toán hóa đơn”

Bước 4: Chọn “Đăng ký thanh toán”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Thanh toán hóa đơn”

Bước 4: Chọn dịch vụ tiện ích cần thanh toán

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Đăng ký/ hủy tự động thanh toán hóa đơn định kỳ

 • Nếu Quý khách muốn thiết lập thanh toán định kỳ cho các hóa đơn dịch vụ tiện ích của mình (Điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, …), Quý khách có thể chọn dịch vụ tự động thanh toán hóa đơn định kỳ.
 • Khi Quý khách thanh toán hóa đơn, Quý khách có trách nhiệm đảm bảo đủ số dư tài khoản và thông tin cung cấp là chính xác.
 • Ngân hàng sẽ tiến hành trích nợ tài khoản đăng ký của Quý khách vào các ngày 01, 05, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng theo ngày xuất hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu một trong những ngày trên không rơi vào ngày làm việc, Ngân hàng sẽ tiến hành trích nợ vào ngày làm việc trước đó kể từ một trong những ngày được liệt kê.

Để Ngân hàng tự động thanh toán hóa đơn định kỳ:

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Thanh toán hóa đơn”

Bước 4: Chọn “Thanh toán hóa đơn tự động”

Bước 5: Chọn “Chấm dứt/ Đăng ký thanh toán tự động”

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Thanh toán hóa đơn tự động”

Bước 4: Chọn “Đăng ký trích nợ tự động” để đăng ký, hoặc “Quản lý” để hủy đăng ký

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành


Quý khách mong muốn cách khác để thanh toán hóa đơn?

Quý khách thiết lập tự động thanh toán hóa đơn định kỳ bằng thẻ tín dụng Shinhan

Kiểm tra hóa đơn đã thanh toán/chưa thanh toán

 • Quý khách có thể sử dụng mã khách hàng để kiểm tra hóa đơn dịch vụ của mình đã được thanh toán hay chưa. Nếu hệ thống vẫn thể hiện số tiền, nghĩa là hóa đơn đó chưa được thanh toán.
 • Hóa đơn của kỳ thanh toán sẽ bị bỏ qua nếu quy trình thanh toán tự động không thành công nhiều lần do số dư tài khoản không đủ. Nghĩa là, hóa đơn đó đã không được Ngân hàng thực hiện thanh toán. Quy trình tự động thanh toán hóa đơn sẽ được xử lý bình thường trong tháng tới.

Nạp tiền điện thoại (trực tuyến và SMS)

 • Dịch vụ Top-up là dịch vụ nạp tiền điện thoại đi động và mua thẻ điện thoại nhanh chóng bằng tài khoản tại Ngân hàng Shinhan.
 • Quý khách có thể nạp tiền cho điện thoại của Quý khách, hoặc cho thuê bao khác thông qua Ngân hàng trực tuyến, ứng dụng SOL, hoặc gửi tin nhắn SMS.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Nạp tiền điện thoại, nhấn tại đây

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Nạp tiền điện thoại”

Bước 4: Chọn “Nạp tiền điện thoại/ “Mua mã thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Chọn “Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Nạp tiền điện thoại”

Bước 4: Chọn “Nạp tiền/mua thẻ”

Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ nạp tiền điện thoại bằng tin nhắn SMS

 • Để đăng ký dịch vụ nạp tiền điện thoại bằng tin nhắn SMS, quý khách thực hiện 2 bước:
    1. Đăng ký dịch vụ trên kênh Shinhan Bank IB/ SOL App
    2. Soạn tin nhắn gửi 8049 để kích hoạt dịch vụ
 • Sau khi  đăng ký nạp tiền điện thoại bằng tin nhắn SMS trên Shinhan IB/MB, Quý khách sẽ nhận được tin nhắn tự động từ tổng đài 8049  yêu cầu kích hoạt dịch vụ.
 • Soạn “OK xxxxxxx” gửi 8049  để kích hoạt dịch vụ. (xxxxxxx là mật khẩu do Quý khách chọn, bằng chữ hoặc số tối đa 17 ký tự.

 • Nếu Quý khách thay đổi số điện thoại đăng ký, Quý khách cần hủy dịch vụ và đăng ký lại dịch vụ với số điện thoại mới. Để thay đổi số điện thoại đăng ký, Quý khách vui lòng đến quầy giao dịch chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ

  NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

  Bước 1: Đăng nhập

  Bước 2: Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

  Bước 3: Chọn “Nạp tiền điện thoại”

  Bước 4: Chọn “Đăng ký SMS Topup/ Hủy SMS Topup”

  Bước 5: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

  ỨNG DỤNG SOL

  Bước 1: Đăng nhập SOL App

  Bước 2: Chọn “Thanh toán”

  Bước 3: Chọn “Nạp tiền điện thoại”

  Bước 4: Chọn “Nạp tiền điện thoại qua tin nhắn”

  Bước 5: Chọn “Đăng ký”/”hủy”

  Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành

Thêm/xóa/xem danh bạ hóa đơn thanh toán

Quý khách có thể lưu lại thông tin hóa đơn vào danh bạ thanh toán để lần sau thanh toán nhanh chóng, không cần nhập lại thông tin.


Để thêm, xóa lưu danh bạ thanh toán:

ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập SOL App

Bước 2: Chọn “Thanh toán”

Bước 3: Chọn “Thanh toan theo mẫu”

Bước 4: Chọn “One- click”

Bước 5: Chọn biểu tượng  để thêm thanh toán mới. Chọn  để xóa.

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn để hòan thành

Xem danh bạ hóa đơn thanh toán tự động

NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2:Chọn “Chuyển khoản/ Thanh toán”

Bước 3:Chọn “Thanh toán hóa đơn”

Bước 4:Chọn “Thanh toán hóa đơn tự động”

Bước 5:Tại mục “Điều kiện tra cứu”, điền “Thời gian tra cứu” để kiểm tra tất cả các dịch vụ mà Quý khách đã đăng ký thanh toán tự động trước đó.


ỨNG DỤNG SOL

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2:Chọn “ Thanh toán”

Bước 3:Chọn “ Thanh toán hóa đơn tự động”

Bước 4:Chọn “Quản lý”

Bước 5: Quý khách cần điền mục “Thời gian tra cứu” để kiểm tra tất cả các dịch vụ mà Quý khách đã đăng ký thanh toán tự động trước đó.