Giới Thiệu Chung

Thỏa sức giao dịch với chương trình tích điểm Shinhan Point

Điểm thưởng Shinhan là chương trình tích lũy điểm thưởng dành cho thẻ Shinhan Visa. Khi chi tiêu bằng thẻ Shinhan Visa, điểm thưởng sẽ được tích lũy theo tỷ lệ như sau:

Đối Với Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hạng Bạch Kim

0.2%

0,2 % tương đương với 2 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND.

Đối Với Thẻ Tín Dụng Cá Nhân E-Card

0.2%

0,2% tương đương với 2 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND thanh toán giao dịch trực tuyến trong tuần

0.1%

0,1% tương đương với 1 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND thanh toán các giao dịch khác.

Đối Với Các Loại Thẻ Tín Dụng Khác

0.1%

0.1% tương đương với 1 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND

Sự Quy Đổi

Điểm thưởng Shinhan có giá trị trong vòng 03 năm và sẽ tự động hết hạn theo phương thức điểm tích lũy trước sẽ hết hạn trước, điểm tích lũy sau sẽ hết hạn sau. Điểm thưởng có thể được sử dụng để đổi thành tiền mặt. Khi thành viên thẻ chấm dứt, điểm thưởng cũng sẽ chấm dứt theo.

Quy Đổi Tiền Mặt

Tất cả chủ thẻ Shinhan Visa có thể quy đổi Điểm thưởng Shinhan thành tiền mặt với tỉ lệ quy đổi như sau:

1 Điểm Thưởng Shinhan = 1 VNĐ

Mỗi lần quy đổi, chủ thẻ phải quy đổi ít nhất 15.000 VND.

Kiểm Tra Điểm Thưởng Shinhan

Trực tuyến

1. Truy cập Ngân hàng Trực tuyến Click tại đây

2. Chọn Thẻ > Điểm thưởng Shinhan > Điểm thưởng Shinhan để tra cứu.

Tổng đài

1. Liên hệ Tổng đài 24/7 1900 1577

2. Chọn 2 để nghe Tiếng Việt

3. Chọn 0 để gặp Tổng đài viên

4. Cung cấp các thông tin cá nhân theo yêu cầu và làm theo hướng dẫn của Tổng đài viên

5. Hỏi về tài khoản hiện tại


Chi nhánh

Đối với Khách hàng Cá nhân

1. Đến Chi nhánh Ngân hàng Shinhan Việt Nam

2. Xuất trình Chứng minh Nhân dân hoặc Hộ chiếu

3. Tra cứu Điểm thưởng Shinhan từ Giao dịch viên

Đối với Khách hàng Doanh nghiệp

1. Đến Chi nhánh Ngân hàng Shinhan Việt Nam

2. Xuất trình Chứng mình Nhân dân hoặc Hộ chiếu

3. Xuất trình Giấy ủy quyền của Đại diện Doanh Nghiệp

4. Tra cứu Điểm thưởng Shinhan từ Giao dịch viên

* Kênh trực tuyến và Tổng đài chỉ áp dụng đối với Khách hàng cá nhân

Cách Thức Quy Đổi

Quy đổi thành tiền mặt

Áp dụng cho tất cả sản phẩm thẻ Shinhan Visa

Trực tuyến

1. Truy cập Ngân hàng Trực tuyến tại đây

2. Chọn Thẻ > Điểm thưởng Shinhan > Quy đổi điểm Shinhan

3. Nhập "số điểm quy đổi"

4. Chọn "Bước kế tiếp"

5. Nhập mật khẩu 4 chữ số và chọn "Bước kế tiếp" để tiến hành qui đổi.

6. Tiền qui đổi sẽ được ghi có vào Tài khoản thanh toán VND tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Tổng đài

1. Liên hệ Tổng đài 24/7 1900 1577

2. Chọn 2 để nghe Tiếng Việt

3. Chọn 0 để gặp Tổng đài viên

4. Cung cấp các thông tin cá nhân theo yêu cầu và làm theo hướng dẫn của Tổng đài viên

5. Hỏi về tài khoản hiện tại

Chi nhánh

Đối với Khách hàng Cá nhân

1. Đến Chi nhánh Ngân hàng Shinhan Việt Nam

2. Điền và ký Đơn yêu cầu đổi điểm thưởng

3. Xuất trình CMND/ Hộ chiếu

4. Giao dịch viên sẽ tiến hành qui đổi thành tiền mặt hoặc ghi có tiền vào Tài khoản thanh toán VND của Khách hàng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Đối với Khách hàng Doanh Nghiệp

1. Đến Chi nhánh Ngân hàng Shinhan Việt Nam

2. Nộp mẫu đơn yêu cầu đổi điểm thưởng được đóng dấu và ký bởi đại diện Doanh nghiệp

3. Xuất trình CMND/Hộ chiếu của người nhận

4. Xuất trình thư ủy quyền của đại diện Doanh nghiệp

5. Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản thanh toán VNĐ của Doanh nghiệp tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam

* Kênh trực tuyến và Tổng đài chỉ áp dụng đối với Khách hàng cá nhân