Giới Thiệu Chung

Thỏa sức giao dịch với chương trình tích điểm Shinhan Point

Điểm thưởng Shinhan là chương trình tích lũy điểm thưởng dành cho thẻ Shinhan Visa. Khi chi tiêu bằng thẻ Shinhan Visa, điểm thưởng sẽ được tích lũy theo tỷ lệ như sau:

Đối Với Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa Hạng Bạch Kim

0.2%

0,2 % tương đương với 2 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND.

Đối Với Thẻ Tín Dụng Cá Nhân E-Card

0.2%

0,2% tương đương với 2 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND thanh toán giao dịch trực tuyến trong tuần

0.1%

0,1% tương đương với 1 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND thanh toán các giao dịch khác.

Đối Với Các Loại Thẻ Tín Dụng Khác

0.1%

0.1% tương đương với 1 điểm thưởng cho mỗi chi tiêu 1.000 VND

Sự Quy Đổi

Điểm thưởng Shinhan có giá trị trong vòng 03 năm và sẽ tự động hết hạn theo phương thức điểm tích lũy trước sẽ hết hạn trước, điểm tích lũy sau sẽ hết hạn sau. Điểm thưởng có thể được sử dụng để đổi thành tiền mặt. Khi thành viên thẻ chấm dứt, điểm thưởng cũng sẽ chấm dứt theo.

Quy Đổi Tiền Mặt

Tất cả chủ thẻ Shinhan Visa có thể quy đổi Điểm thưởng Shinhan thành tiền mặt với tỉ lệ quy đổi như sau:

1 Điểm Thưởng Shinhan = 1 VNĐ

Mỗi lần quy đổi, chủ thẻ phải quy đổi ít nhất 15.000 VND.

Kiểm Tra Điểm Thưởng Shinhan

Trực tuyến

1. Click here to access Internet Banking

2. Select Card > Shinhan Point > Shinhan Point to inquiry

Tổng đài

1. Dial 24/7 Call Center 1900 56 56 80 (toll-free)

2. Select 1 for English language

3. Select 0 to talk to Call Center Operator

4. Provide requested information and follow Call Center Operator’s instructions

5. Inquiry the current balance


Chi nhánh

For Consumer Member

1. Visit Shinhan Bank Vietnam branch

2. Present the ID Card / Passport

3. Inquiry Point Balance from Teller

For Corporate Member

1. Visit Shinhan branch

2. Present the Receiver’s ID/PP

3. Present the Authorization letter of the Corporate Representative

4. Inquiry Point Balance from Teller

* Kênh trực tuyến và Tổng đài chỉ áp dụng đối với Khách hàng cá nhân

Cách Thức Quy Đổi

Quy đổi thành tiền mặt

Áp dụng cho tất cả sản phẩm thẻ Shinhan Visa

Trực tuyến

1. Click here to access Internet Banking

2. Select Card > Shinhan Point > Shinhan Point Redemption

3. Select "Cashback" for "Category of Point Switch" and input the amount of point switch

4. Click "Next step"

5. Enter 4-digit passwords and click "Next step" to proceed.

6. Receive the money transferred to VND card member account.

Tổng đài

1. Dial 24/7 Call Center 1900 56 56 80 (toll-free)

2. Select 1 for English language

3. Select 0 to talk to Call Center Operator

4. Provide requested information and follow Call Center Operator’s instructions

5. Receive the money transferred to VND card member account.


Chi nhánh

For Consumer Member

1. Visit Shinhan Bank Vietnam branch

2. Fill & Sign the Point cash-out request form

3. Present the ID Card /Passport

4. Receive the cash or money transferred to card member account

For Corporate Member

1. Visit Shinhan branch

2. Submit the related form sealed and signed by the Corporate Representative

3. Present the Receiver’s ID/PP

4. Present the Authorization letter of the Corporate Representative

5. Receive the cash or money transferred to VND corporate account

* Kênh trực tuyến và Tổng đài chỉ áp dụng đối với Khách hàng cá nhân