Giới thiệu

Ngân hàng Shinhan chính thức cung cấp dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử, thông qua hệ thống kết nối trực tuyến giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và hệ thống lõi của ngân hàng.Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện,có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Phạm vi dịch vụ

Giao dịch
 • Thanh toán trực tuyến 24/7
 • Thực hiện chi trả thuế Hải quan trực tiếp từ tài khoản thanh toán tại
  ngân hàng.
 • Truy vấn lịch sử giao dịch.
Kênh thanh toán
 • Thực hiện giao dịch trực tiếp trên trang web của Tổng cục Hải quan
 • Thanh toán tại quầy giao dịch của tất cả các chi nhánh/phòng giao
  dịch của Ngân hàng Shinhan.

Tiện ích

Thông quan hàng hóa ngay lập tức

Tiết kiệm thời gian xử lý lệnh thanh toán thuế Hải quan

Nâng cao hiệu suất kinh doanh với chi phí thấp nhất

Chi trả thuế trực tiếp từ tài khoản thanh toán tại ngân hàng, sau khi giao dịch viên xác nhận yêu cầu thanh toán.

Không yêu cầu phí đăng ký dịch vụ.

Các bước đăng ký

 • Mở Tài khoản Thanh toán tại Ngân hàng Shinhan
 • Đăng kí nộp thuế hải quan điện tử tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc tại trang web: https://epayment.customs.gov.vn
 • Gửi giấy đề nghị sử dụng dịch vụ thanh toán thuế hải quan điện tử (mẫu đơn tải tại đây) đến bất Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của SHBVN

Chương trình khuyến mãi

Thời gian ưu đãi: Từ 01/11/2018 đến 01/02/2019 (03 tháng)

Khách hàng áp dụng: Tất cả khách hàng tham gia thanh toán thuế hải quan điện tử trên website Tổng cục Hải quan.

Phí ưu đãi: Miễn phí cho tất cả các giao dịch