1
Phạm vi áp dụng:

Toàn bộ Chi nhánh/PGD Shinhan

2
Sản phẩm áp dụng:

Thẻ thanh toán quốc tế Shinhan Be-SAFE

3
Ưu đãi chương trình :
Quà tặngĐiều kiện
50.000 VNĐ

Mở và kích hoạt thẻ thành công trong thời hạn chương trình

4
Thời hạn chương trình:

Từ 01/11/2023 đến 15/12/2023

Vui lòng tham khảo tại đây.