1
Chi tiết chương trình

Chương trình áp dụng cho Khách hàng cá nhân

Hình thức khuyến mạiĐiều kiệnGiải thưởngGiá trị Giải thưởng
(VNĐ)

Số lượng Giải thưởngTổng giá trị giải thưởng (VNĐ)
Quay số may mắnKhách hàng đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL trong thời gian khuyến mại

iPhone 14 Pro Max 128GB

31.889.000

30

956.670.000

  • Lưu ý:
    Chương trình chia thành 02 đợt quay thưởng. Thời gian ghi nhận việc đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL thành công để đủ điều kiện tham gia chương trình như sau:
    +Đợt 1: Từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 01/12/2022 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/12/2022
    +Đợt 2: Từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 01/12/2022 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 31/12/2022
2
Sản phẩm áp dụng

Chương trình áp dụng cho việc đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL.

3
Thời hạn chương trình

Chương trình áp dụng từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022.

4
Điều kiện điều khoản áp dụng

Tại đây.